Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

09/02/1989

Decret 17/1989, de 9 de febrer, pel qual es modifica el Decret 88/1986, de 2 d'octubre, pel qual s'adscriu a la Conselleria d'Educació i Cultura l'Escola de Vela Calanova, a la qual es confereix el caràcter de servei administratiu sens personalitat jurídic

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ ESPORTS I LLEURE

Decret 17/1989, de 9 de febrer, pel qual es modifica el Decret 88/1986, de 2 d'octubre, pel qual s'adscriu a la Conselleria d'Educació i Cultura l'Escola de Vela Calanova, a la qual es confereix el caràcter de servei administratiu sens personalitat jurídica distinta de la C.A.I.B. BOCAIB núm. 24 de 1989