Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

25/02/2011

Decret 16/2011, de 25 de febrer, d'avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana

LLENGUA

Decret 16/2011, de 25 de febrer, d'avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana BOIB Núm. 37 de 2011

Afectat per:

Resolució de la secretària general de la Conselleria de Presidència de rectificació de les errates advertides al Decret 16/2011, de 25 de febrer, d'avaluació i certificació de coneixement de llengua catalana. BOIB Núm. 47 de 2011

Decret 6/2012, de 3 de febrer, d'avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana BOIB núm. 019 de 2012