Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

25/02/1988

Decret 15/1988, de 25 de febrer, de modificació parcial del Decret 118/1987, de 26 de novembre, de constitució de l'Institut Balear de Disseny

COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA \ RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 15/1988, de 25 de febrer, de modificació parcial del Decret 118/1987, de 26 de novembre, de constitució de l'Institut Balear de Disseny BOCAIB núm. 31 de 1988

Afectat per:

Decret 124/1997, de 3 d'octubre, de dissolució de l'Institut Balear de Disseny BOCAIB núm. 131 de 1997