Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

27/01/1994

Decret 12/1994, de 27 de gener, pel qual s'estableixen les normes relatives a la comunicació de posada en funcionament dels establiments regulats pel Reial Decret 2817/1983, de 13 d'octubre, i pel Decret 52/1985, de 27 de juny

SALUT

Decret 12/1994, de 27 de gener, pel qual s'estableixen les normes relatives a la comunicació de posada en funcionament dels establiments regulats pel Reial Decret 2817/1983, de 13 d'octubre, i pel Decret 52/1985, de 27 de juny BOCAIB núm. 017 de 1994

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015