Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

13/01/1995

Decret 1/1995, de 13 gener, pel qual es dicten les normes per a l'execució del que se regula en l'article 16 de la Llei d'atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, promoció socio-cultural, animació socio-cultural, dipòsit legal de llibres i esports

TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES \ CONSELLS INSULARS

Decret 1/1995, de 13 gener, pel qual es dicten les normes per a l'execució del que se regula en l'article 16 de la Llei d'atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, promoció socio-cultural, animació socio-cultural, dipòsit legal de llibres i esports BOCAIB núm. 010 de 1995