Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

17/02/2012

Decret 11/2012, de 17 de febrer, de modificació del Decret 126/2010, de 23 de desembre, pel qual es regulen la Comissió Superior de Sistemes d'Informació en Tecnologia i Comunicacions i l'adquisició, l'alienació, l'arrendament i el manteniment de béns i serveis dels sistemes d'informació

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TECNOLOGIA I INNOVACIÓ

BOIB núm. 31, de 28 de febrer de 2012

Afectat per:

Decret 24/2022, d’11 de juliol, de la Comissió Superior de Sistemes d’Informació en Tecnologia i Comunicacions BOIB núm. 90, de 12 de juliol de 2022