Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

24/03/2017

Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNCIÓ PÚBLICA \ LLENGUA

BOIB núm. 036 de 2017

Afectat per:

Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019 BOIB núm. 163 de 2018

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document