Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 76899
Exposició pública d’aprovació definitiva del “Projecte d’execució de la nova grada al camp de futbol de Formentera”

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per acord de la Junta de Govern del Consell Insular de Formentera en sessió de caràcter extraordinari amb urgència de dia 5 de desembre de 2023, es va aprovar inicialment el “Projecte d'execució de la nova grada al camp de futbol de Formentera”, redactat per l'enginyer de camins, canals i ports, el Sr. Roger Torregrossa Llorens, a octubre de 2023.

Havent transcorregut el termini d'exposició pública, en què no s'ha presentat cap al·legació ni reclamació, queda aprovat definitivament el “Projecte d'execució de la nova grada al camp de futbol de Formentera”.

El “Projecte d'execució de la nova grada al camp de futbol de Formentera”, es pot consultar de manera presencial a l'oficina de l'àrea d'infraestructures del Consell Insular de Formentera, al carrer de l'Arxiduc Lluís Salvador cantonada carrer d'Eivissa, núm. 2, 07860 Sant Francesc Xavier, Formentera, en horari d'atenció al públic (de 9.00 a 14.00 hores) i de dilluns a divendres, a la web de la corporació i al tauler d'anuncis de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

 

Formentera, amb la data de la signatura electrònica (6 de febrer de 2024)

El president Lorenzo Córdoba Marí