Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Decret 8/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 6733 - Pàgines 39225-39226

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Decret 10/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es regula el règim de suplències del vicepresident, dels consellers i de les conselleres del Govern de les Illes Balears

    Número d'edicte 6735 - Pàgina 39227

   • ELI logo
  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Decret 11/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es regula l’estructura orgànica bàsica del Gabinet de la Presidència

    Número d'edicte 6740 - Pàgines 39228-39229

   • ELI logo
  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 6741 - Pàgines 39230-39243

   • ELI logo