Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYI, S.L.U.

Núm. 417677
Resolució del Consell d'Administració de l'empresa Serveis Municipals de Santanyí, per la qual es publica l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que en el Consell d'Administració de l'empresa Serveis Municipals de Santanyí, en sessió de caràcter ordinari de 20 de març de 2023, celebrada en forma presencial, va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

Aprovar i publicar en el BOIB l'oferta d'ocupació pública ordinària per als següents llocs per a l'any 2023.

Llocs:

GRUP PROFESSIONAL

NÚM. VACANTS

DENOMINACIÓ

VIA ACCÉS

V

1

Oficial electricista

Concurs-Oposició

V

1

Encarregat/ada de secció

Concurs-Oposició

V

1

Oficial Picapedrer

Concurs-Oposició

V

2

Oficial conductor/a B

Concurs-Oposició

VI

2

Operari/ària peó/na

Concurs-Oposició

VI

2

Operari/ària neteja

Concurs-Oposició

Les places ofertes de la present oferta pública d'ocupació s'hauran d'executar dins del termini improrrogable de tres anys a comptar des de la seva data de publicació.

 

Santanyí, en la data de la signatura electrònica (26 de juny de 2023)

El gerent Álvaro Solana Higuera