Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 416444
Secretaria General del Ple. Rectificació de l'error material a la publicació del Decret de batlia núm. 202311882 de dia 19 de juny de 2023, del règim de dedicació dels regidors de l'equip de govern de l'Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el BOIB núm 84 de 22 de juny de 2023, a la Secció III,  es publica el contingut del Decret de batlia núm. 202311882, de dia 19 de juny de 2023, que en el seu enunciat conté un error material, per la qual cosa es publica la següent rectificació:  

On diu: ”6012  Secretaria General del Ple. Decret de batlia núm. 202311882, de 19 de juny de 2023, del règim de dedicació dels regidors”

Ha de dir: ”6012  Secretaria General del Ple. Decret de batlia núm. 202311882, de 19 de juny de 2023, del règim de dedicació dels regidors de l'equip de govern”   

 

Palma, a data de la signatura (22 de juny de 2023)

El secretari general del Ple Nicolau Conti Fuster