Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MAÓ

Núm. 402804
Resolució sobre les autoritzacions per a la instal·lació d’una parada de venda ambulant al Mercat de Nit, durant l’any 2023

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

(Exp. E06472023000009)

En compliment de l'article 45.1.a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el present anunci publica les adjudicacions d'una parada al Mercat de Nit 2023, atorgades pel Decret d'Alcaldia núm. 2023/DA/0002451, de data 16 de juny de 2023.

PRIMER. Autoritzar les persones interessades que es relacionen a continuació a instal·lar una parada del Mercat de Nit, a les places del Carme i d'Espanya, del 20 de juny al 12 de setembre de 2023:

Expedient

DNI

Sol·licitant

Parada

Grup

E06472023000069

B09756560

MENORCA FLOWER SL

23

Artesania

E06472023000038

46****95Y

FERRAN GIMÉNEZ MIREIA

24

Artesania

E06472023000060

B84149244

ABSOLUTE IMAGEN PERSONAL SL

12

Artesania

E06472023000017

3****027J

ROS GARCIA SARAY

27

Artesania

E06472023000025

****2697Z

SANTKIN EMILIE REGINE P.

18

Bijuteria

E06472023000091

Y****383J

ANGHILERI HENRIQUEZ SILENE G.

11

Bijuteria

E06472023000056

****4844X

VIAENE MICAELA BARBARA

30

Bijuteria

E06472023000016

****0798F

CARDONA LLAMBRICH CAROLINA

28

Bijuteria

E06472023000055

41****75F

MORROS PLAJA ERIC

3

Disseny

E06472023000047

53****38W

SÁNCHEZ PACHON CARMEN

9

Disseny

E06472023000018

4****113M

MAYOR MARCO MARINA

4

Disseny

E06472023000016

41****63M

SANS POWELL PETER CHRISTIAN

13

Disseny

E06472023000029

714****2W

MESTRE RODRIGUEZ MANUEL

10

Joieria

E06472023000024

4151****E

BAGUR BAGUR MARIA MAGDALENA

20

Joieria

E06472023000046

4369****R

LARIOS SANZ NORMA

8

Joieria

E06472023000019

41****12J

HARTJE MUIÑO ERIKA LORENA

17

Joieria

E06472023000061

4****093Z

SOLA PRAT NEUS

5

Pell

E06472023000083

7****903E

LORENTE FERNÁNDEZ JUAN JOSÉ

15

Pell

E06472023000076

4161****M

SECK DIENG NDEYE NDOUMBE

22

Pell

E06472023000040

47****36F

ASPACHS SANZ NEUS

29

Pell

E06472022000013

28****28V

GALISTEO MENDOZA ARTURO

26

Pell

E06472023000037

B57682866

FORNELLS RENT SL

7

Regal

E06472023000050

4****840S

MAGAÑA PAYA JOAN

25

Regal

E06472023000035

X6****53X

CARRERA FABRIZIO

21

Regal

E06472023000039

2****734D

GONZÁLEZ SÁNCHEZ CAYETANA

1

Regal

E06472023000036

4****805N

OBRADOR RAWSON GILDA CLARA

14

Tèxtil

E06472023000022

710****4P

MARCOS BALEA MARÍA

6

Tèxtil

E06472023000030

4784****B

DÍAZ VIERA JENNIFER

2

Tèxtil

E06472023000079

****4663B

MÉNDEZ ÁLVAREZ M. DOLORES

16

Tèxtil

E06472023000058

415****9T

CALVO COLLADO ESTEBAN

19

Tèxtil

SEGON. Autoritzar les persones interessades que es relacionen a continuació a instal·lar una parada del Mercat de Nit al moll de Llevant (port de Maó), del 15 de juny al 9 de setembre de 2023:

Expedient

DNI

Sol·licitant

Parada

Grup

E06472023000060

B84149244

ABSOLUTE IMAGEN PERSONAL SL

20

Artesania

E06472023000041

29****85S

PÉREZ LAPUERTA JORGE

10

Artesania

E06472023000026

****7474E

ESCUDERO MARTÍN PEDRO PABLO

13

Artesania

E06472023000059

476****6Q

TORREJÓN COSTARROSA AIDA PAULA

4

Artesania

E06472023000091

****8383J

ANGHILERI HENRIQUEZ SILENE G.

15

Bijuteria

E06472023000056

X7****44X

VIAENE MICAELA BARBARA

11

Bijuteria

E06472023000016

****0798F

CARDONA LLAMBRICH CAROLINA

1

Bijuteria

E06472023000065

4151****R

ANDERSON FRADEJAS HANNA KARMELE

8

Bijuteria

E06472023000055

41****75F

MORROS PLAJA ERIC

27

Disseny

E06472023000067

****5314R

GARCÍA MARTÍNEZ JARA

22

Disseny

E06472023000073

****1253W

PONS WOLFF MARINA

21

Disseny

E06472023000093

476****8V

MAURI CANALDA LAIA ROSA

9

Disseny

E06472023000029

714****2W

MESTRE RODRIGUEZ MANUEL

3

Joieria

E06472023000024

4151****E

BAGUR BAGUR MARIA MAGDALENA

25

Joieria

E06472023000046

4369****R

LARIOS SANZ NORMA

16

Joieria

E06472023000033

4****161T

CASASNOVAS ÁLVAREZ YLENIA

19

Joieria

E06472022000013

28****28V

GALISTEO MENDOZA ARTURO

12

Pell

E06472023000044

4161****N

DIENG SECK BOUSSO

14

Pell

E06472023000081

****9804E

CARDONA ALBALADEJO LIDIA

18

Pell

E06472023000048

48****82R

RUIZ FUENTES JOAN

23

Artesania

E06472023000023

****1088Q

MERCADO NÚÑEZ CARLOTA

2

Joieria

E06472023000050

4****840S

MAGAÑA PAYA JOAN

5

Regal

E06472023000028

****5751C

CARRERAS SINTES SILVIA

26

Regal

E06472023000042

****0343S

DELLO IACONO MARIO

17

Regal

E06472023000078

415****6T

CARRERAS FEBRER LLORENÇ

29

Regal

E06472023000022

710****4P

MARCOS BALEA MARÍA

6

Tèxtil

E06472023000030

4784****B

DÍAZ VIERA JENNIFER

7

Tèxtil

E06472023000079

****4663B

MÉNDEZ ÁLVAREZ M. DOLORES

30

Tèxtil

E06472023000058

415****9T

CALVO COLLADO ESTEBAN

28

Tèxtil

E06472023000092

****0037T

RESTREPO CRISTINA MARISOL

24

Tèxtil

TERCER. No és procedent admetre les sol·licituds relacionades a continuació, pels motius que hi figuren expressats:

Expedient

DNI

Nom

Grup

E06472023000068

41****02Z

MARIA INÉS SOLÀ GARCÍA

Bijuteria

E06472023000086

****6797R

FERRANDO REQUENA ELENA

Pell

E06472023000045

****0153V

CICALA GIADA GAIA

Tèxtil

Motiu de la no admissió: No acreditar la documentació corresponent a l'apartat 4 de les bases reguladores: requisits que hauran de complir les persones que sol·licitin participar:

b) Disposar d'assegurança de responsabilitat civil per danys a terceres persones i estar-ne al corrent de pagament.

QUART. Crear una llista de reserva, per grups i per ordre de puntuació, de les persones interessades que no han obtingut autorització, perquè s'ha esgotat el nombre de parades disponibles al Mercat de Nit del centre:

 

Expedient

DNI

Sol·licitant

Grup

E06472023000027

****3356K

PEREIRA MARINHO PAULO CESAR

Artesania

E06472023000041

29****85S

PÉREZ LAPUERTA JORGE

Artesania

E06472023000032

464****9F

FERNÁNDEZ LÓPEZ SILVIA

Artesania

E06472023000026

0253****E

ESCUDERO MARTÍN PEDRO PABLO

Artesania

E06472023000059

****5766Q

TORREJÓN COSTARROSA AIDA-PAULA

Artesania

E06472023000064

****0558P

FONTAINE AGNES DENIS MARIE

Artesania

E06472023000048

48****82R

RUIZ FUENTES JOAN

Artesania

E06472023000065

4151****R

ANDERSON FRADEJAS HANNA KARMELE

Bijuteria

E06472023000067

****5314R

GARCÍA MARTÍNEZ JARA

Disseny

E06472023000073

****1253W

PONS WOLFF MARINA

Disseny

E06472023000088

4149****A

PONS TUDURÍ MAGDALENA

Disseny

E06472023000093

4****028V

MAURI CANALDA LAIA ROSA

Disseny

E06472023000087

47****80S

REDONDO PAIRET ALBA

Disseny

E06472023000053

****3672F

LÓPEZ DE LA REINA JAIME MARÍA JOSÉ

Joieria

E06472023000054

****3616X

SÁNCHEZ SERRANO DOLORES

Joieria

E06472023000023

5****088Q

MERCADO NÚÑEZ CARLOTA

Joieria

E06472023000033

4174****T

CASASNOVAS ÁLVAREZ YLENIA

Joieria

E06472023000020

48****13B

BARNILS ROSELL MARINA

Joieria

E06472023000080

****6544P

PONS ROSELLÓ LUCRECIA

Joieria

E06472023000044

41****27N

DIENG SECK BOUSSO

Pell

E06472023000081

3****804E

CARDONA ALBALADEJO LIDIA

Pell

E06472023000089

****9073B

KONARE BA AMINATA DIACK

Pell

E06472023000075

****3606C

HERNÁNDEZ SEGUÍ VERÓNICA

Pell

E06472023000043

4****868B

MALDONADO SANTIAGO FRANCICO JAVIER

Pell

E06472023000074

****4454W

SECK DIABA

Pell

E06472023000028

4150****C

CARRERAS SINTES SILVIA

Regal

E06472023000034

****6388Y

MARTÍNEZ DE LA CALLE LUÍS FRANCISCO

Regal

E06472023000042

****0343S

DELLO IACONO MARIO

Regal

E06472023000078

4151****T

CARRERAS FEBRER LLORENÇ

Regal

E06472023000092

****0037T

RESTREPO CRISTINA MARISOL

Tèxtil

E06472023000057

Y****399P

AMADO DEBORA GISELE

Tèxtil

E06472023000049

****0736P

PLATI VANESSA

Tèxtil

E06472023000052

****3327F

LIMA RUIZ RAFAEL

Tèxtil

E06472023000070

41****44Z

SOW DIOP MAODO  MALICK

Tèxtil

E06472023000090

****7997V

HEREDIA CORTÉS SANTA

Tèxtil

CINQUÈ. Crear una llista de reserva, per ordre de puntuació, de les persones interessades que no han obtingut autorització, perquè s'ha esgotat el nombre de parades disponibles al Mercat de Nit del port:

Expedient

DNI

Sol·licitant

Grup

E06472023000049

X7****36P

PLATI VANESSA

Tèxtil

E06472023000057

****4399P

AMADO DEBORA GISELE

Tèxtil

E06472023000052

Y****327F

LIMA RUIZ RAFAEL

Tèxtil

E06472023000090

****7997V

HEREDIA CORTÉS SANTA

Tèxtil

SISÈ. Les condicions de funcionament dels mercats són les següents:

 1. El mercat obrirà:
 • tots els dimarts, a les places del Carme i d'Espanya
 • tots els dijous, al moll de Llevant (port), davant les escales de ses Voltes, a la vorera de la mar
 1. L'horari de venda serà de 20.00 a 23.30 hores.

 2. L'horari del muntatge serà de les 19.00 a 20.00 hores; i el de desmuntatge, de 23.30 a 0.00 hores, que s'haurà de fer amb el mínim de renou possible, per preservar el descans veïnal.

 3. Les mides de les parades seran de 2x1 m. L'Ajuntament ha uniformitzat els mercats  municipals confeccionant tendals i faldons que seran subministrats a les persones adjudicatàries, que obligatòriament els hauran d'emprar.

 4. L'Ajuntament també subministrarà un joc de llums a cada parada. En cas de posar-hi il·luminació addicional, aquesta no podrà ser de gran consum, que faci perillar la instal·lació existent.

 5. L'autorització per muntar una parada serà intransferible i revocable.

 6. La vigilància i conservació de l'espai serà responsabilitat exclusiva de la persona autoritzada. Quan finalitzi l'activitat, s'ha de deixar la zona del mercat sense fems ni embalums imputables a les parades.

 7. L'autorització no eximeix la persona titular de sol·licitar i obtenir llicències d'altres administracions, d'acord amb les normatives que li són d'aplicació.

 8. En qualsevol moment, es realitzarà visita d'inspecció per comprovar el compliment de les condicions exigides en la present autorització, així com l'ocupació continuada de la parada segons sol·licitud, i es podran imposar, si escau, les sancions pertinents, d'acord amb el que estableix l'Ordenança reguladora de la venda ambulant a Maó.

 9. A les parades no es podran instal·lar equips de so o música, ni megafonia.

 10. Per raons d'interès públic, es podrà traslladar puntualment la ubicació del mercat, previ avís a les persones autoritzades.

 11. Quan, per motiu d'incompatibilitat amb altres activitats, de força major a causa de les condicions meteorològiques, o d'altres, no es pugui realitzar el mercat, això no implicarà la seva obertura en dies diferents dels previstos, excepte en els supòsits que expressament autoritzi l'alcalde o persona en qui delegui.

 12. En tot moment, les persones autoritzades hauran de complir els protocols i les normes higièniques vigents, arran de la crisi sanitària del Covid-19, relatives als mercats de venda ambulant a l'aire lliure. L'incompliment d'aquestes mesures es podrà considerar falta greu i se sancionarà amb la revocació de l'autorització i serà motiu de tancament immediat de la parada.

Aquest mercat estarà destinat a la venda de productes d'artesania, bijuteria, articles de disseny artístic, joieria, articles de pell, articles de regal, productes tèxtils i altres articles autoritzats per la normativa vigent i que no siguin d'alimentació. Queda prohibida la venda de productes alimentaris i begudes.

SETÈ. El llistat de les persones interessades autoritzades s'enviarà a la Policia Local, juntament amb les dades dels vehicles que podran accedir a la zona de venda, amb la finalitat de realitzar-hi la càrrega i descàrrega, durant els horaris de muntatge i desmuntatge –respectivament– de les parades.

VUITÈ. L'ordre d'ocupació de les parades s'ha realitzat per sorteig. Es lliurarà un plànol de situació a cada una de les persones interessades autoritzades. Cada parada ocuparà un espai de 2 x 1 m, amb una separació de 2 metres entre cada parada.

 

Maó, en la data de la signatura electrònica del document (16 de juny de 2023)

L'alcalde Héctor Pons Riudavets