Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ ELECTORAL

JUNTA ELECTORAL DE LES ILLES BALEARS

Núm. 400964
Proclamació de conselleres i conselleres electes del Consell Insular de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa com a conseqüència de les eleccions de 28 de maig de 2023

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Eleccions a Consells Insulars

CIRCUMSCRIPCIÓ DE MALLORCA

Acta de proclamació.

A Palma, quan són les 13:35 hores de dia 16 de juny de 2023, es reuneix la Junta Electoral de les Illes Balears per fer la proclamació oficial de candidats i candidates electes a consellers i conselleres del Consell Insular de Mallorca a les eleccions que han tingut lloc a la circumscripció indicada més amunt.

Núm. d'electors

621.728

Núm. de votants

365.969

Núm. vots candidatures

354.996

Núm. vots en blanc

6.172

Núm. de vots vàlids

361.168

Núm. de vots nuls

4.801

Número de vots i d'electes obtinguts per cada candidatura:

CANDIDATURES

VOTS OBTINGUTS

NUM. ELECTES

1. VOX

55.202

5

2. Partit Socialista de les Illes Balears

92.050

9

3. Nuevo Orden Nacional-Nou Ordre Nacional

381

0

4. MÉS per Mallorca

42.197

4

5. Partido Popular

123.380

13

6. Reset-Reinicio Político

693

0

7. El PI-Proposta per les Illes Balears

18.905

2

8. Coalició per Balears

988

0

9. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía

4.920

0

10. Unidas Podemos

15.455

0

11. Proyecto Liberal Español

825

0

D'acord amb els resultats reflectits en aquest quadre, es proclamen electes els candidats i candidates següents:

 1. Llorenç Sebastià Galmés Verger
 2. Antònia Roca Bellinfante
 3. Carlos Simarro Vicens
 4. María Nuria Riera Martos
 5. Guillermo Sánchez Cifre
 6. Margarita Serra Cabanellas
 7. Rafael Ángel Bosch Sans
 8. María del Pilar Bonet Escalera
 9. Antonio Francisco Fuster Zanoguera
 10. Raquel Sánchez Collados
 11. Bernat Vallori Mairata
 12. María Magdalena García Gual
 13. Jaume Porsell Alemany
 14. Catalina Cladera Crespí
 15. Javier de Juan Martín
 16. Juana María Adrover Moyano
 17. Joan Ferrer Ripoll
 18. Sofía Alonso Bigler
 19. Andreu Serra Martínez
 20. Beatriz Gamundí Molinas
 21. Gabriel Alomar Garau
 22. Maria Antònia Truyols Martí
 23. Pedro Bestard Martínez
 24. María Paz Pérez Barceló
 25. Antonio Gaspar Gili Millán
 26. Montserrat Amat Ortega
 27. David Gil de Paz
 28. Jaume Alzamora Riera
 29. Catalina Inés Perelló Carbonell
 30. Joan Llodrà Gayà
 31. Rosa Cursach Salas
 32. Antoni Salas Roca
 33. Magdalena Vives Fernández

Un cop acabat l'acte de proclamació d'electes a les 13:40 hores del dia indicat abans, se n'estén aquesta acta en triple exemplar, signada pel president i la secretària de la Junta Electoral.

El president,                                                            La secretària,

Antonio F. Capó i Delgado                                     Esperança Munar i Pascual

                        

 

CIRCUMSCRIPCIÓ DE MENORCA

Acta de proclamació.

A Palma, quan són les 13:41 hores de dia 16 de juny de 2023, es reuneix la Junta Electoral de les Illes Balears per fer la proclamació oficial de candidats i candidates electes a consellers i conselleres del Consell Insular de Menorca a les eleccions que han tingut lloc a la circumscripció indicada més amunt.

Núm. d'electors

71.738

Núm. de votants

39.477

Núm. vots candidatures

38.128

Núm. vots en blanc

743

Núm. de vots vàlids

38.871

Núm. de vots nuls

606

Número de vots i d'electes obtinguts per cada candidatura:

CANDIDATURES

VOTS OBTINGUTS

NÚM. ELECTES

1.VOX

2.420

1

2. MÉS per Menorca

6.772

2

3. Partido Popular

15.307

6

4. Partit Socialista de les Illes Balears

10.554

4

5. Unidas Podemos

2.388

0

6. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía

517

0

7. Proyecto Liberal Español

170

0

D'acord amb els resultats reflectits en aquest quadre i, un cop resolt per la Junta Electoral Central el recurs plantejat per la coalició Unidas Podemos a l'escrutini realitzat per la Junta Electoral de les Illes Balears, es proclamen electes els candidats i candidates següents:

Adolfo Vilafranca Florit

 1. Carmen Reynés Calvache
 2. Juan Domingo Pons Torres
 3. María Antonia Taltavull Fernández
 4. José Simón Gornés Hachero
 5. Nuria Torrent Pallicer
 6. Susana Irene Mora Humbert
 7. Eduardo Robsy Petrus
 8. Bárbara Torrent Bagur
 9. José Pastrana Huguet
 10. Josep Juaneda Mercadal
 11. Noemí García García
 12. María Teresa de Medrano de Olives

Un cop acabat l'acte de proclamació d'electes a les 13:45 hores del dia indicat abans, se n'estén aquesta acta en triple exemplar, signada pel president i la secretària de la Junta Electoral.

El president,                                                            La secretària,

Antonio F. Capó i Delgado                                     Esperança Munar i Pascual

 

 

CIRCUMSCRIPCIÓ D'EIVISSA

Acta de proclamació.

A Palma, quan són les 13:46 hores de dia 16 de juny de 2023, es reuneix la Junta Electoral de les Illes Balears per fer la proclamació oficial de candidats i candidates electes a consellers i conselleres del Consell Insular d'Eivissa a les eleccions que han tingut lloc a la circumscripció indicada més amunt.

Núm. d'electors

95.651

Núm. de votants

45.142

Núm. vots candidatures

43.797

Núm. vots en blanc

693

Núm. de vots vàlids

44.490

Núm. de vots nuls

652

Número de vots i d'electes obtinguts per cada candidatura:

CANDIDATURES

VOTS OBTINGUTS

NÚM. ELECTES

1. Per Balears

455

0

2.Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía

670

0

3. Partit Socialista de les Illes Balears

10.820

3

4. Ara Eivissa

1.486

0

5. Partido Popular

23.330

8

6. VOX

3.631

1

7. Unidas Podemos

2.820

1

8. EPIC-El PI

585

0

D'acord amb els resultats reflectits en aquest quadre, es proclamen electes els candidats i candidates següents:

 1. Vicente Marí Torres
 2. María Fajarnés Costa
 3. Mariano Juan Colomar
 4. Sara Ramón Roselló
 5. Salvador Losa Marí
 6. Marilina Ribas Cardona
 7. Ignacio José Andrés Roselló
 8. Carolina Escandell Ferrer
 9. Josep Marí Ribas
 10. Elena López Bonet
 11. Víctor Torres Pérez
 12. Jaime León Díaz de Entresotos Cortés
 13. Óscar Evaristo Rodríguez Aller

Un cop acabat l'acte de proclamació d'electes a les 13:50 hores del dia indicat abans, se n'estén aquesta acta en triple exemplar, signada pel president i la secretària de la Junta Electoral.

El president,                                                            La secretària,

Antonio F. Capó i Delgado                                     Esperança Munar i Pascual

 

 

(Signat electrònicamente: 16 de juny de 2023

La secretària Esperanza del Carmen Munar Pascual)