Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

PATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

Núm. 173843
Aprovació la llista provisional d’aspirants admesos en el procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de oposició per cobrir les places de personal laboral d’aquest Patronat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La gerent del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants per decret 202300054 de data 09 de març de 2023 ha resolt el següent:

Primer.- Aprovar les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos dels annexos I al VIII

Segon.- Publicar la present resolució, per al seu coneixement, al BOIB i a la pàgina web del Patronat.

Tercer.- Donar compte d'aquesta Resolució al Consell Rector.

Així mateix informam que, d'acord amb la base 6 de Resolució de la gerent del Patronat municipal d'escoles d'infants de Palma de Personal de 7 de desembre de 2022, les persones excloses o admeses disposaran d'un termini de 7 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació anterior per a esmenar el possible defecte o presentar els documents que siguin preceptius. L'entitat convocant considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen el requeriment.

 

 

ANNEX I Llista provisional d'aspirants admesos en el procediment pel lloc de feina de mestre/a en el grup professional de docent.

DNI

COGNOMS

NOM

***0575**

ADROVER BUSQUETS

MARIA ANTONIA

***2384**

ALVITES ORE

NOELIA EVELYN

***2795**

AMENGUAL CRESPÍ

PAULA JOANA

***4749**

ARBONA SAGRERAS

FRANCISCA

***5612**

BALLESTER CORRO

CATALINA

***5913**

BARCELÓ RUBIO

MARIA MAGDALENA

***2123**

BASTIDA JIMÉNEZ

MARÍA

***1589**

BONET GÓMEZ

ESTEFANÍA

***6636**

BOVER TERRADAS

MARINA

***8440**

CAÑELLAS SASTRE

CRISTINA

***1214**

CASTILLO MOLLEDA

SANDRA

***4256**

CIFRE OLIVER

MARINA

***9331**

COLL AMENGUAL

MAGDALENA

***2398**

COMPANY SABATER

MARGARITA

***5196**

CRESPÍ RIUTORT

ANTONIA

***3519**

CURTO ALEMANY

ANA ISABEL

***6911**

DELGADO GALLARDO

ESTEFANÍA

***0055**

FERNÁNDEZ PERALES

LORENA

***3709**

FONT BALLESTER

MARÍA DE LAS MERCEDES

***6233**

FORTEZA FORNÉS

MARIA

***9170**

FRAU NIETO

MARÍA DEL CARMEN

***6278**

GALLEGOS MARTÍN

JUDITH

***5552**

GARCÍA GARCÍA

HELENA

***5255**

GOMEZ AMENGUAL

MARIA MERCE

***8232**

GONZÁLEZ GARCÍA

CRISTINA

***7234**

GONZÁLEZ OLTRA

MARTA

***3896**

GUARIDO DOMÍNGUEZ

SORAYA

***8579**

HOMAR MARTORELL

MAGDALENA

***8336**

LEÓN POZO

SANDRA

***1504**

LLANERAS BALLESTER

MARIA COLOMA

***1873**

LLOBERA JIMÉNEZ

AINA MARIA

***1917**

LÓPEZ CALVILLO

EVELINA

***2055**

LÓPEZ FAJARDO

ANDREA

***5928**

MARTÍ MANERA

CRISTINA

***4245**

MARTÍN MARTÍNEZ

VANESA

***1954**

MARTÍNEZ LLULL

PAULA

***1474**

MENA PÉREZ

MARÍA JOSÉ

***4044**

MESQUIDA MADRID

MARINA

***2287**

MESQUIDA VICENS

MARIA SEBASTIANA

***7471**

MIR SASTRE

IRENE

***8602**

MUÑOZ RIPOLL

FRANCISCA YOLANDA

***5763**

MUÑOZ RODRÍGUEZ

MÓNICA

***9803**

MUTAZZI YUNIS

MARÍA ELENA

***6653**

NÚÑEZ CABRERA

CAROLINA

***0056**

ORTEGA ALORDA

MARIA

***2302**

PERALES AMENGUAL

MARÍA DE LOS ÁNGELES

***9540**

PÉREZ BARLOW

VICTORIA DE LOS ÁNGELES

***8282**

PÉREZ PÉREZ

MAGDALENA

***1458**

PLAZA ARCO

ELENA

***3837**

PLAZA GARCÍA

MARÍA DEL CARMEN

***6328**

PONS VADELL

MARGARITA ANTONIA

***8872**

PUJOL MARTÍNEZ

LAURA

***4567**

REINA JIMÉNEZ

SANDRA

***0215**

RODRÍGUEZ PICO

MAOLY KATHERINE

***1964**

ROMERO GARCÍA

MILAGROS

***7059**

ROSSELLÓ PORTILLO

INÉS

***6536**

ROTGER ESCALAS

MARGARITA

***4574**

RUIZ CAMPILLO

JUANA MARÍA

***8552**

RUIZ TABERNER

CLARA

***7577**

RUIZ TEJADA

MARÍA DE LOS ÁNGELES

***6885**

SABATER TORRADO

RAQUEL

***9114**

SÁNCHEZ GELABERT

MARÍA VICTORIA

***1222**

SEGURA VICENTE

CRISTINA

***1889**

SERRA CALDÉS

MIQUELA VICTORIA

***5619**

SUAU GAVIÑO

ANA

***5619**

SUAU GAVIÑO

MAR

***4070**

TOMAS CEBRIÁN

MAGDALENA

***1648**

TORTELLA GOST

MARÍA MARTA

***4370**

VALCANERAS COLOM

LAURA

***6862**

VAQUER FRAU

MERCE

***7617**

VELILLA GOLOBARDA

LAURA

***0546**

VICH SANSÓ

LAURA

***1530**

VIDAL CANAVES

MARIA DEL MAR

 

 

ANNEX II Llista provisional d'aspirants admesos en el procediment pel lloc de feina de tècnic/a superior educació infantil en el grup professional de docent.

DNI

COGNOMS

NOM

***0575**

ADROVER BUSQUETS

MARIA ANTONIA

***2384**

ALVITES ORE

NOELIA EVELYN

***9475**

ARROYO MARTÍN

MARÍA DE LOS ÁNGELES

***5913**

BARCELÓ RUBIO

MARIA MAGDALENA

***1342**

BARRIONUEVO GARROFE

MARIA NAGORE

***2123**

BASTIDA JIMÉNEZ

MARÍA

***8706**

BENAVIDES SERVERA

CATALINA MARÍA

***7068**

BERNAT SOLER

CONCHITA

***8199**

BOLIVAR RIGO

LAURA MICAELA

***7814***

BUENO PÉREZ

MARÍA JESÚS

***2820***

CALAFELL MILLAN

VIRGINIA

***4182**

CANALS CABALLERO

VICTORIA

***8440**

CAÑELLAS SASTRE

CRISTINA

***4622**

CARPIO CUENCA

ANA KARINA

***1214**

CASTILLO MOLLEDA

SANDRA

***3471**

CORDONIE ROMAN

RAQUEL

***9676**

CRISOL RODRÍGUEZ

OLGA

***4785**

CUART VERDERA

ENCARNACIÓN

***6911**

DELGADO GALLARDO

ESTEFANÍA

***5230**

DÍAZ ARIAS

BRENDA LORENA

***1133**

DÍAZ FABIO

CONSUELO

***8761**

FERNÁNDEZ MATEOS

VANESA

***0055**

FERNÁNDEZ PERALES

LORENA

***0140**

FERNÁNDEZ RIUDAVETS

CRUZ

***2124**

FLAQUER BELL

NATALIA

***3709**

FONT BALLESTER

MARÍA DE LAS MERCEDES

***4211**

FONT ROIG

CATALINA

***8607**

GALLARDO CRESPÍ

MARÍA DEL CARMEN

***6278**

GALLEGOS MARTÍN

JUDITH

***5552**

GARCÍA GARCÍA

HELENA

***9383**

GARCÍA GONZÁLEZ

EDUVIGIS

***3909**

GARCÍAS VERDERA

FRANCISCA

***4220**

GELABERT RAMIS

MARGARITA

***5255**

GOMEZ AMENGUAL

MARIA MERCE

***4179**

GOST CASARES

LAURA

***3896**

GUARIDO DOMÍNGUEZ

SORAYA

***6133**

GUTIÉRREZ DE JUAN

MAR

***3754**

HERNÁNDEZ MARTÍN

MANUELA

***7976**

LEO PARRADO

MARÍA DE LAS MERCEDES

***2226**

MADEJON SORENSEN

MARIA CRISTINA

***4245**

MARTÍN MARTÍNEZ

VANESA

***9499**

MARTÍNEZ FERRER

MARÍA DEL CARMEN

***2884**

MARTÍNEZ MENDIBURU

MARTA

***1474**

MENA PÉREZ

MARÍA JOSÉ

***4044**

MESQUIDA MADRID

MARINA

***7262**

MORCILLO LÓPEZ

MARÍA DOLORES

***8981**

MORELL CAMPINS

ANA

***8602**

MUÑOZ RIPOLL

FRANCISCA YOLANDA

***5763**

MUÑOZ RODRÍGUEZ

MÓNICA

***6915**

NIELL LLABRÉS

CATALINA

***2302**

PERALES AMENGUAL

MARÍA DE LOS ÁNGELES

***8282**

PÉREZ PÉREZ

MAGDALENA

***2582**

PINA CHICANO

LAURA

***3715**

PINILLA LLERA

TAMARA

***1458**

PLAZA ARCO

ELENA

***3837**

PLAZA GARCÍA

MARÍA DEL CARMEN

***0200**

PONS REURER

MARÍA MERCEDES

***3340**

RAMOS MARTÍNEZ

MARÍA JOSÉ

***9312**

ROBLES BONET

JUANA MARÍA

***3929**

RODRIGO LUQUE

KENIA

***0215**

RODRIGUEZ PICO

MAOLY KATHERINE

***6350**

ROMERO ESCOBAR

LAURA

***1964**

ROMERO GARCÍA

MILAGROS

***4000**

RONDA FLORIT

VANESA

***3259**

ROSSELLÓ LLABRÉS

IRENE

***6536**

ROTGER ESCALAS

MARGARITA

***4574**

RUIZ CAMPILLO

JUANA MARÍA

***0576**

RUIZ SIEIRO

BEGOÑA

***7577**

RUIZ TEJADA

MARÍA DE LOS ÁNGELES

***9114**

SÁNCHEZ GELABERT

MARÍA VICTORIA

***0182**

SANTOLAYA PASTOR

CARLOS

***1222**

SEGURA VICENTE

CRISTINA

***2667**

SERRA BORRÁS

AURORA

***1889**

SERRA CALDÉS

MIQUELA VICTORIA

***5619**

SUAU GAVIÑO

ANA

***5619**

SUAU GAVIÑO

MAR

***4370**

VALCANERAS COLOM

LAURA

***6862**

VAQUER FRAU

MERCE

***9910**

VERGER LANAS

ADELA ALEJANDRA

***0546**

VICH SANSÓ

LAURA

***8057**

VIDAL BORRÁS

MARGARITA

***4706**

VIDAL BORRÁS

MARÍA MAGDALENA

***1530**

VIDAL CANAVES

MARIA DEL MAR

***1515**

VIDAL FERRER

LAURA

***4400**

ZAPATA GENOVART

CAROLINA

 

 

ANNEX III Llista provisional d'aspirants admesos en el procediment pel lloc de feina de tècnic/a sociofamiliar en el grup professional d'administració.

DNI

COGNOMS

NOM

***0866**

DELGADO BLEDA

MARÍA DEL CARMEN

***8346**

DE MARÍA ARREBOLA

JOAQUÍN

***7810**

FERREYRA GONZÁLEZ

MARÍA

***4152**

MASCARAQUE ROJAS

ANTONIO

***6811**

POUSIBET VASCO

TERESA

***7478**

SIMÓN LOZANO

ESTEFANÍA

***6996**

VALLEJO MONSERRAT

AINA MARINA

 

 

ANNEX IV Llista provisional d'aspirants admesos en el procediment pel lloc de feina de tècnic d'administració en el grup professional d'administració.

DNI

COGNOMS

NOM

***0575**

ADROVER BUSQUETS

MARIA ANTONIA

***2979**

BEZZINA SÁNCHEZ-BARCÁIZTEGUI

HELENA

***3845**

FIOL VAQUER

BARBARA

***8579**

HOMAR MARTORELL

MAGDALENA

***2658**

MAS BARCELÓ

MARÍA ISABEL

***9540**

PÉREZ BARLOW

VICTORIA DE LOS ÁNGELES

***0461**

PRIETO CORTÉS

PEDRO VÍCTOR

***0830**

REYNES CORONADO

ELISABET MARÍA

***3982**

RÍOS LORENZO

CATALINA MARIA

***1058**

SALILLAS FERNÁNDEZ

ANA ISABEL

***3326**

VEGAS RIBOT

JOSÉ LUIS

 

 

 

ANNEX V Llista provisional d'aspirants admesos en el procediment pel lloc de feina de cuiner/a en el grup professional de serveis.

DNI

COGNOMS

NOM

***9774**

GALLARDO LATORRE

FRANCISCA

***0770**

MIR MORRO

MARGARITA

***0100**

PRIETO RODRÍGUEZ

CAROLINA

 

ANNEX VI Llista provisional d'aspirants admesos en el procediment pel lloc de feina de netejador/a/ajudant de cuina en el grup professional de serveis

DNI

COGNOMS

NOM

***0879**

CAÑADAS OLIVA

MÓNICA

***4141**

COLLADO CAPÓ

JUAN PEDRO

***1062**

GALLEGO ALEMANY

MARÍA ANTONIA

***7282**

JIMÉNEZ RUIZ

FRANCISCA

***8554**

MARTÍNEZ LÓPEZ

SONIA

***0770**

MIR MORRO

MARGARITA

***1852**

MOLINUEVO GONZÁLEZ

ELIA ESTHER

***5660**

MUNAR REUS

ANTONIA

***6282**

MUT PÉREZ

PAULA

***6910**

ORTEGA BARQUIEL

EUGENIA

***6910**

ORTEGA BARQUIEL

MARÍA DE LOS ÁNGELES

***6910**

ORTEGA BARQUIEL

ROSARIO

***5508**

RIGO FERRER

MARIA

***5548**

ROSSELLÓ MAQUEDA

ROSA MARÍA

***2667**

SERRA BORRÁS

AURORA

***0845**

VALLS MERINO

MANUELA

 

 

​​​​​​​ANNEX VIII Llista provisional d'aspirants exclosos en el procediment de totes les categories.

DNI

COGNOMS

NOM

CATEGORIA

Motiu exclusió

***2884**

BOYLE GARCÍA

MARÍA DEL CARMEN

 

4

***1909**

CONTRERAS MÉNDEZ

SONIA

MESTRE

6

***1909**

CONTRERAS MÉNDEZ

SONIA

TÈCNIC/A SUPERIOR EDUCACIÓ INFANTIL

6

***4205**

DÍAZ-TOLEDO MATA

MARÍA BELÉN

TÈCNIC/A SUPERIOR EDUCACIÓ INFANTIL

7

***6268**

FERNÁNDEZ TABERNER

CRISTINA

TÈCNIC/A SUPERIOR EDUCACIÓ INFANTIL

2

***4179**

GOST CASARES

LAURA

TÈCNIC/A ADMINISTRATIU/VA

1

***9304**

LLUIS CID

SUSANA

TÈCNIC/A SUPERIOR EDUCACIÓ INFANTIL

2

***5928**

MARTÍ MANERA

CRISTINA

TÈCNIC/A SUPERIOR EDUCACIÓ INFANTIL

1

***3780**

MARTORELL ESTEBAN

MAGDALENA

TÈCNIC/A SUPERIOR EDUCACIÓ INFANTIL

1

***7523**

MATA PUJADAS

LAURA

TÈCNIC/A SUPERIOR EDUCACIÓ INFANTIL

3

***6773**

MUÑOZ BOTELLA

PEDRO JAIME

CUINER/A

2

***6910**

ORTEGA BARQUIEL

MARÍA DE LOS ÁNGELES

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

5

***9094**

PASTOR SARDIÑA

GUILLEM

TÈCNIC/A ADMINISTRATIU/VA

2

1. Pagament taxa errònia. Possibilitat esmena

2. Falta justificant exempció pagament taxa. Possibilitat esmena.

3. Falta full autobaremació. No possibilitat esmena.

4. Falta sol·licitud i full autobaremació. No possibilitat esmena

5. No hi ha convocatoria d'auxiliar administratiu/a. No possibilitat esmena.

6. Presentació amb una sola sol·licitud dos llocs de feina diferents. No possibilitat esmena.

7. Taxa pagada a l'Ajuntament i no a aquest Patronat. Possibilitat esmena.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (10 de març de 2023)

La gerent del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants Per Acord de Junta de Govern núm. 20201209, de 09/12/2020 Francisca Niell Llabrés