Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció tercera. Cursos i formació

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 172861
Resolució de la Direcció gerència de l’Escola Balear d’Administració Pública de rectificació d’un error de la Resolució de la Direcció gerència de l’Escola Balear d’Administració Pública de 3 de març de 2023 per la qual s’aprova l’adjudicació de places de la 44a promoció del curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia per a l’any 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant Resolució de la Direcció gerència de l'Escola Balear d'Administració Pública de 3 de març de 2023 per la qual s'aprova l'adjudicació de places de la 44a promoció del curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia per a l'any 2023 (BOIB núm. 28, de 4 de març).

2. Amb posterioritat a la publicació, s'ha detectat una errada material en la publicació dels llistats d'adjudicació de places de la 44a promoció del curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia per a l'any 2023.

Fonaments de dret

1. La Resolució de la Direcció gerència de l'Escola Balear d'Administració Pública de 3 de març de 2023 per la qual s'aprova l'adjudicació de places de la 44a promoció del curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia per a l'any 2023 (BOIB núm. 28, de 4 de març).

2. Els articles 34.3 i 28.3 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

3. L'article 159 del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears.

4. Els articles 177 i següents del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

5. La Resolució de la Direcció gerència de l'Escola Balear d'Administració Pública de 7 de febrer de 2023 per la qual s'aprova la convocatòria de la 44a promoció del curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia del cos de policia local per a l'any 2022 (BOIB núm. 18, de 9 de febrer).

6. Els articles 4.1 i 5.9 dels Estatuts de l'Escola Balear d'Administració Pública, aprovats pel Decret 31/2012, de 13 d'abril, així com la lletra c) de l'article 10.2, l'article 12.1 i les lletres j) i m) de l'article 12.5 dels Estatuts.

7. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Rectificar l'error de la publicació dels llistats d'adjudicació de places de la 44a promoció del curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia per a l'any 2023 de la Resolució de la Direcció gerència de l'Escola Balear d'Administració Pública de 3 de març de 2023 per la qual s'aprova l'adjudicació de places de la 44a promoció del curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia per a l'any 2023 (BOIB núm. 28, de 4 de març).

On diu:

MALLORCA

DNI

NOM

***7765*

AMENGUAL ÁLVAREZ, JOAN

***8847*

ABRAHAM ARCOS, ARNAU

***9747*

ABRIL COMAS, CARLOS

***4385*

AGUILAR ROVIRALTA, DANIEL

***9195*

ALOMAR TOMAS, CARLOS GABRIEL

***5479*

ALONSO MODINO, PEDRO

***0241*

AMENGUAL CARRERAS, NEUS

***1787*

BERGAS BARCELÓ,SALVADOR

***7450*

BERMEJO HURTADO,ANA ABIGAIL

***6913*

BORDOY ROMERO, JORGE ALBERTO

***7519*

BURGUERA PASCUAL, PAU

***1884*

CABALLERO NAVARRO, ISIDRO

***7025*

CALDENTEY CABRER, GABRIEL

***7412*

CAMPINS SASTRE, ANTONI

***2811*

CANALS DRIESSEN, LUCIA

***4955*

CARRANZA LOZADA, TATIANA BELEN

***7359*

CARRASCOSA MINGUEZ, NOELIA

***9496*

CORTES ALMAZAN, DANIEL

***1310*

CRESPI SERRA, MACIA

***7772*

CUBERO RUIZ, LORENA

***6075*

CUESTA ROMERO, TAMARA

***1352*

DENGRA GOMEZ, ALEJANDRO JAVIER

***4664*

DIEGO GARCIA, JUAN MARCOS

***0660*

DIEZ BARCO, MARINA

***0586*

ENGUIS BORRALLO, LORENA

***6155*

ESTRADA MUÑOZ, LUCIANO

***4723*

FERRÀ SANSÓ, SEBASTIÀ

***0547*

FERRER CLADERA, PERE

***1685*

FERRER SERRA, JAUME

***0514*

FIOL SERRA, MIGUEL LUIS

***8541*

FLORES COVAS,JOSE GABRIEL

***8541*

FLORES COVAS,VICTOR (*)

***6854*

FRAU NAVARRO, MARC

***3364*

GALAN REVUELTA, BEATRIZ

***1590*

GALLEGO FUSTER, SERGI

***8801*

GARCIA GRACIA, JOSE LUIS

***5754*

GARCÍA GUINDO, JORGE

***1981*

GARCIA MIRO, MARIA ISABEL

***0573*

GARCIA REUS, SUSANA

***9432*

GELABERT ANTICH, MIGUEL ALBERTO

***9110*

GELABERT EDGREN, NICOLAS

***8572*

GINARD CLEMENTE, NOÈLIA

***4301*

GOMEZ CAMPINS, CARME

***1622*

GONZALEZ MIRANDA, MARINA

***0150*

GRACIA BARRIONUEVO,ALVARO EMILIO

***7952*

HUBERT CARBONELL, NATASCHA

***8614*

JUAN CORRALIZA,SERGI

***9298*

LALIGA SIMON, ENRIC

***3938*

LLAGOSTERA TERRASSA,PERE

***1380*

LLEDÓ PALAU, IVAN

***7991*

LOPEZ JAUME, MARTA

***1109*

LOPEZ MARTINEZ, ANDRES

***8852*

MAGRANER COLL, ANTONIO

***6212*

MARIANO SALOM, AINA

***7437*

MARQUEZ ORELL, CATALINA

***2542*

MARTÍN LÓPEZ, ALBERTO

***7200*

MARTINEZ COHEN, ALEJANDRA

***6971*

MARTÍNEZ SUÁREZ, MARÍA

***4857*

MASCARÓ BESTARD, MARTA

***6715*

MERINO PERELLÓ, MANUEL ÁNGEL

***0642*

MIÑANA ROIG, EMILIO JOSE

***0104*

MIRANDA MARI, SANDRA

***9013*

MOLL CARMONA, MARÍA

***4629*

MONTALBAN HUERTA,ARITZ

***3870*

MORCILLO GARCIA, JUAN JOSÉ

***8038*

MORENO FERRER, JOSEP

***4056*

MORENO MONDEJAR, JUAN DIEGO

***6314*

MUNUERA CALAFELL,FRANCISCO JOSE

***5677*

NAVARRO LOBO, MONTSERRAT

***2549*

NEPOLA MARTINEZ, XISCA

***2800*

NOGUERA MORANTA, CLARA

***7174*

OLIVERO MAESTRE, ALEJANDRO

***5617*

OLMO DIAZ, VICENT

***0758*

PALMER CAÑELLAS, INES

***2194*

PALMER CLAR, ELENA

***1749*

PEÑA ZARZA, LAURA

***8494*

PERELLO ROSSELLO, SEBASTIAN ALEJANDRO

***7222*

PERONA HERRERA, JUAN JOSE

***0563*

POLEY AMER, JAVIER

***9866*

QUETGLAS PONCELL, MARIA

***1597*

RAMON JIMÉNEZ, JUAN

***0654*

RODRÍGUEZ LÓPEZ, JUAN CARLOS

***8738*

RODRIGUEZ MARQUÉS, DAVID

***8549*

RODRIGUEZ NICOLAU,JOAQUIN PEDRO

***6188*

SIMÓ NIETO, CAROLINA

***4259*

SIVERA GONZALEZ, SANDRA

***6493*

SOCIAS SEGUI, ALEJANDRO

***0442*

SORIA CONESA, LAURA

***4058*

TERRASSA ATENZA, GABRIEL

***1421*

TORRES ESTRANY, RAUL

***2374*

VANRELL DEYÁ, JOAN IGNASI

***4079*

VAQUER BERGAS, MARIA DEL MAR

***1795*

VELA DONAIRE ANTONIO

***8419*

VERDU NOGAREDA,MARIA

***6964*

VERGARA SERRA, MARINA

***8850*

VERGER HERNÁNDEZ, FRANCISCO JOSÉ

***8471*

VICENS OLIVER ANDREU

***2179*

VIDAL SERVERA,RAFEL

***6650*

VILCHES MOLINA, DANIEL

MENORCA

DNI

NOM

***1988*

CABRERIZO FUENTES,ARITZ

***1304*

CARRASCO SEGURA,JOSE LUIS

***1326*

DIAZ RUBIO,ESMERALDA

***1238*

INIESTA RODRIGUEZ,DANIEL

***4707*

MARQUES MUÑOZ, LAURA

***3889*

MUÑOZ GENER, Mª ISABEL

***1195*

PONS PRETO,NURIA

***7092*

ROMEU QUERALT,MARC

***4107*

VAQUERO MOLL, ALBERTO

EIVISSA

DNI

NOM

***8759*

CASTELLO MONTALBAN,FRANCISCA

***5402*

CASTILLO MARTINEZ,ANTONIO JOSE

***5241*

COLOMAR MORIN,JAVIER

***1310*

CRESPI SERRA,MACIA

***5687*

GIMENEZ RAMON,DAVID ALFONSO

***6589*

JUAN ESPINOSA,SERGIO

***5928*

MORALES MONTESINOS,CRISTIAN

***5495*

OLLERO SANCHEZ,SERGIO

***3179*

PACHECO GUIJARRO,JUAN JOSE

***5284*

PEDREIRA CANTALEJO,DANIEL

***6047*

RIBAS QUIROS,ALEJANDRO

***6056*

ROIG GORDILLO,GUILLERMO

***6327*

SABATER PUJALTE, CARLOS

***5876*

SEVILLA MAYOL,MARCOS

***0593*

TOLEDO RIVERO, JOSE ANTONIO

***4253*

TOMAS DIAZ,MIQUEL

***5554*

VALLADOLID PORTAS,CANDIDO

***5573*

VINGUT CARDENAS,ANTONIO ALBERTO

FORMENTERA

DNI

NOM

***5031*

GÁLVEZ ROS, RUBÉN

***5478*

GARCÍA MONTERDE, MARIO

***5337*

VAZQUEZ MARTAGON, LORENA

Ha de dir:

MALLORCA

DNI

NOM

***7765*

AMENGUAL ÁLVAREZ, JOAN

***9747*

ABRIL COMAS, CARLOS

***4385*

AGUILAR ROVIRALTA, DANIEL

***9195*

ALOMAR TOMAS, CARLOS GABRIEL

***5479*

ALONSO MODINO, PEDRO

***0241*

AMENGUAL CARRERAS, NEUS

***1787*

BERGAS BARCELÓ,SALVADOR

***7450*

BERMEJO HURTADO,ANA ABIGAIL

***6913*

BORDOY ROMERO, JORGE ALBERTO

***7519*

BURGUERA PASCUAL, PAU

***7025*

CALDENTEY CABRER, GABRIEL

***7412*

CAMPINS SASTRE, ANTONI

***2811*

CANALS DRIESSEN, LUCIA

***4955*

CARRANZA LOZADA, TATIANA BELEN

***7359*

CARRASCOSA MINGUEZ, NOELIA

***9496*

CORTES ALMAZAN, DANIEL

***1310*

CRESPI SERRA, MACIA

***7772*

CUBERO RUIZ, LORENA

***6075*

CUESTA ROMERO, TAMARA

***4664*

DIEGO GARCIA, JUAN MARCOS

***0660*

DIEZ BARCO, MARINA

***0586*

ENGUIS BORRALLO, LORENA

***6155*

ESTRADA MUÑOZ, LUCIANO

***4723*

FERRÀ SANSÓ, SEBASTIÀ

***0547*

FERRER CLADERA, PERE

***0514*

FIOL SERRA, MIGUEL LUIS

***8541*

FLORES COVAS,JOSE GABRIEL

***8541*

FLORES COVAS,VICTOR

***6854*

FRAU NAVARRO, MARC

***3364*

GALAN REVUELTA, BEATRIZ

***1590*

GALLEGO FUSTER, SERGI

***8801*

GARCIA GRACIA, JOSE LUIS

***5754*

GARCÍA GUINDO, JORGE

***1981*

GARCIA MIRO, MARIA ISABEL

***0573*

GARCIA REUS, SUSANA

***9432*

GELABERT ANTICH, MIGUEL ALBERTO

***9110*

GELABERT EDGREN, NICOLAS

***8572*

GINARD CLEMENTE, NOÈLIA

***4301*

GOMEZ CAMPINS, CARME

***1622*

GONZALEZ MIRANDA, MARINA

***0150*

GRACIA BARRIONUEVO,ALVARO EMILIO

***7952*

HUBERT CARBONELL, NATASCHA

***8614*

JUAN CORRALIZA,SERGI

***9298*

LALIGA SIMON, ENRIC

***3938*

LLAGOSTERA TERRASSA,PERE

***1380*

LLEDÓ PALAU, IVAN

***7991*

LOPEZ JAUME, MARTA

***8852*

MAGRANER COLL, ANTONIO

***6212*

MARIANO SALOM, AINA

***7437*

MARQUEZ ORELL, CATALINA

***2542*

MARTÍN LÓPEZ, ALBERTO

***7200*

MARTINEZ COHEN, ALEJANDRA

***6971*

MARTÍNEZ SUÁREZ, MARÍA

***4857*

MASCARÓ BESTARD, MARTA

***6715*

MERINO PERELLÓ, MANUEL ÁNGEL

***0642*

MIÑANA ROIG, EMILIO JOSE

***0104*

MIRANDA MARI, SANDRA

***9013*

MOLL CARMONA, MARÍA

***4629*

MONTALBAN HUERTA,ARITZ

***3870*

MORCILLO GARCIA, JUAN JOSÉ

***8038*

MORENO FERRER, JOSEP

***4056*

MORENO MONDEJAR, JUAN DIEGO

***6314*

MUNUERA CALAFELL,FRANCISCO JOSE

***5677*

NAVARRO LOBO, MONTSERRAT

***2549*

NEPOLA MARTINEZ, XISCA

***2800*

NOGUERA MORANTA, CLARA

***7174*

OLIVERO MAESTRE, ALEJANDRO

***5617*

OLMO DIAZ, VICENT

***0758*

PALMER CAÑELLAS, INES

***2194*

PALMER CLAR, ELENA

***1749*

PEÑA ZARZA, LAURA

***8494*

PERELLO ROSSELLO, SEBASTIAN ALEJANDRO

***7222*

PERONA HERRERA, JUAN JOSE

***0563*

POLEY AMER, JAVIER

***9866*

QUETGLAS PONCELL, MARIA

***1597*

RAMON JIMÉNEZ, JUAN

***0654*

RODRÍGUEZ LÓPEZ, JUAN CARLOS

***8738*

RODRIGUEZ MARQUÉS, DAVID

***8549*

RODRIGUEZ NICOLAU,JOAQUIN PEDRO

***6188*

SIMÓ NIETO, CAROLINA

***4259*

SIVERA GONZALEZ, SANDRA

***6493*

SOCIAS SEGUI, ALEJANDRO

***0442*

SORIA CONESA, LAURA

***8796*

SUREDA CANTOS,JOAN

***4058*

TERRASSA ATENZA, GABRIEL

***1421*

TORRES ESTRANY, RAUL

***2374*

VANRELL DEYÁ, JOAN IGNASI

***4079*

VAQUER BERGAS, MARIA DEL MAR

***1795*

VELA DONAIRE ANTONIO

***8419*

VERDU NOGAREDA,MARIA

***6964*

VERGARA SERRA, MARINA

***8850*

VERGER HERNÁNDEZ, FRANCISCO JOSÉ

***8471*

VICENS OLIVER ANDREU

***2179*

VIDAL SERVERA,RAFEL

***6650*

VILCHES MOLINA, DANIEL

MENORCA

DNI

NOM

***1988*

CABRERIZO FUENTES,ARITZ

***1304*

CARRASCO SEGURA,JOSE LUIS

***1326*

DIAZ RUBIO,ESMERALDA

***1238*

INIESTA RODRIGUEZ,DANIEL

***4707*

MARQUES MUÑOZ, LAURA

***3889*

MUÑOZ GENER, Mª ISABEL

***1195*

PONS PRETO,NURIA

***7092*

ROMEU QUERALT,MARC

***4107*

VAQUERO MOLL, ALBERTO

EIVISSA-FORMENTERA

DNI

NOM

***8759*

CASTELLO MONTALBAN,FRANCISCA

***5402*

CASTILLO MARTINEZ,ANTONIO JOSE

***5241*

COLOMAR MORIN,JAVIER

***5031*

GÁLVEZ ROS, RUBÉN

***5478*

GARCÍA MONTERDE, MARIO

***5687*

GIMENEZ RAMON,DAVID ALFONSO

***6589*

JUAN ESPINOSA,SERGIO

***5928*

MORALES MONTESINOS, CRISTIAN

***5495*

OLLERO SANCHEZ,SERGIO

***3179*

PACHECO GUIJARRO,JUAN JOSE

***5284*

PEDREIRA CANTALEJO,DANIEL

***6047*

RIBAS QUIROS,ALEJANDRO

***6056*

ROIG GORDILLO,GUILLERMO

***6327*

SABATER PUJALTE, CARLOS

***5876*

SEVILLA MAYOL,MARCOS

***0593*

TOLEDO RIVERO, JOSE ANTONIO

***4253*

TOMAS DIAZ,MIQUEL

***5554*

VALLADOLID PORTAS,CANDIDO

***5337*

VAZQUEZ MARTAGON, LORENA

***5573*

VINGUT CARDENAS,ANTONIO ALBERTO

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlle´tí Oficial de les Illes Balears i en la seu electrònica de l'EBAP (http://ebap.caib.es).

D'acord amb l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en els litigis entre administracions públiques no es poden interposar recursos en via administrativa. No obstant això, quan s'interposa un recurs contenciós administratiu contra una altra administració, es pot requerir prèviament que s'anul·li o es revoqui l'acte.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (8 de març de 2023)

La directora gerenta de l'EBAP Maria del Carmen Iglesias Manjón