Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Núm. 172859
Aprovació inicial del Compte General del Pressupost del 2020

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Comissió Especial de Comptes celebrada dia 22 de setembre de 2022, informà favorablement el Compte General del Pressupost del 2020 de l'Ajuntament d'Esporles, el qual queda exposat al públic a les Oficines Municipals, pel termini de quinze dies i vuit més durant els quals, els interessats podran presentar reclamacions, consideracions i observacions, d'acord amb l'article 211.3 del RDL 2/2004 de 5 de març.

 

Esporles, document firmat electrònicament (9 de març de 2023

La batlessa María Ramón Salas)