Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CONSELL

Núm. 164364
Canvi dels drets de la concessió funerària de la sepultura 120, Sèrie B del cementiri municipal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se sol·licitat per part de Maria de los Angeles, Eugenio i Antonio Martínez González i Flora i Maria Isabel Serrano Martínez, els drets de la concessió funerària de la sepultura 120, Sèrie B del cementiri municipal.

S'ha acordat seguir els tràmits reglamentaris i sotmetre a exposició pública durant un període de 15 dies a partir del següent al de la publicació d'aquest anunci al B.O.I.B., perquè totes les persones que es creguin amb qualsevol dret sobre la citada sepultura puguin formular reclamacions.

Transcorregut aquest termini sense reclamacions expedirà el document corresponent.

 

Consell, a data de la signatura electrònica:(28 de febrer de 2023)

El batle

Andreu Isern Pol