Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret llei 2/2023 de 6 de març, de mesures urgents en matèria del servei públic discrecional del transport de persones viatgeres i en altres matèries vinculades a sectors econòmics

    Número d'edicte 1974 - Pàgines 11913-11929

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits 01/2023 al Pressupost de l’Ajuntament de 2023

    Número d'edicte 1956 - Pàgina 11930

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Mobilitat: Acord d'aprovació definitiva del projecte de modificació de l'Ordenança municipal de circulació

    Número d'edicte 1875 - Pàgines 11931-11938

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Correcció d’errades detectades en la publicació de l'aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escoleta municipal d’educació infantil de primer cicle

    Número d'edicte 1934 - Pàgines 11939-11941