Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 42901
Resolució de 10 de gener de 2023, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es comunica la convocatòria a concurs d’accés de places dels cossos de funcionaris docents universitaris al Butlletí Oficial de l’Estat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Universitat de les Illes Balears, mitjançant la corresponent resolució, comunica la convocatòria a concurs d'accés al Butlletí Oficial de l'Estat de les places dels cossos de funcionaris docents universitaris que corresponen a l'oferta pública d'ocupació de l'any 2022, Resolució de 14 de desembre de 2022 (BOIB núm. 168 de 27 de desembre) i que es detallen a continuació:

Número de concurs d'accés: 1/2023

Codi de la plaça: 040191

Cos al qual pertany: professor titular d'universitat

Àrea de coneixement: Dret Civil.

 

Número de concurs d'accés: 2/2023

Codi de la plaça: 050245

Cos al qual pertany: professor titular d'universitat

Àrea de coneixement: Dret Administratiu.

 

Número de concurs d'accés: 3/2023

Codi de la plaça: 168304

Cos al qual pertany: professor titular d'universitat

Àrea de coneixement: Infermeria.

 

Número de concurs d'accés: 4/2023

Codi de la plaça: 090627

Cos al qual pertany: professor titular d'universitat

Àrea de coneixement: Filosofia Moral.

 

Número de concurs d'accés: 5/2023

Codi de la plaça: 090241

Cos al qual pertany: professor titular d'universitat

Àrea de coneixement: Filosofia i Treball Social.

 

Número de concurs d'accés: 6/2023

Codi de la plaça: 240112

Cos al qual pertany: professor titular d'universitat

Àrea de coneixement: Construccions Arquitectòniques.

 

Número de concurs d'accés: 7/2023

Codi de la plaça: 213235

Cos al qual pertany: professor titular d'universitat

Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar.

 

Número de concurs d'accés: 8/2023

Codi de la plaça: 208135

Cos al qual pertany: professor titular d'universitat

Àrea de coneixement: Teoria i Història de l'Educació.

 

Número de concurs d'accés: 9/2023

Codi de la plaça: 140642

Cos al qual pertany: professor titular d'universitat

Àrea de coneixement: Química Orgànica.

Les bases íntegres de la convocatòria apareixeran publicades al Butlletí Oficial de l'Estat. El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (10 de gener de 2023)

Per delegació del Rector (FOU núm. 519), el vicerector de Personal Docent i Investigador Antoni Bordoy Fernández