Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 42885
Resolució de 13 de gener de 2023, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es comunica la convocatòria a concurs d’accés de places dels cossos docents universitaris al Butlletí Oficial de l’Estat

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Universitat de les Illes Balears, mitjançant la corresponent resolució, comunica la convocatòria a concurs d'accés al Butlletí Oficial de l'Estat de les places dels cossos de funcionaris docents universitaris que corresponen a l'oferta pública d'ocupació de l'any 2020, Resolució de 24 de novembre de 2020 (BOIB núm. 202 de l'1 de desembre) i que es detalla a continuació:

Número de concurs d'accés: 10/2023

 • Codi de la plaça: 602327
 • Cos al qual pertany: catedràtic d'universitat
 • Àrea de coneixement: Economia Aplicada

Número de concurs d'accés: 11/2023

 • Codi de la plaça: 040456
 • Cos al qual pertany: catedràtic d'universitat
 • Àrea de coneixement: Dret Mercantil

Número de concurs d'accés: 12/2023

 • Codi de la plaça: 102147
 • Cos al qual pertany: catedràtic d'universitat
 • Àrea de coneixement: Física de la Matèria Condensada

Número de concurs d'accés: 13/2023

 • Codi de la plaça: 219130
 • Cos al qual pertany: catedràtic d'universitat
 • Àrea de coneixement: Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Les bases íntegres de la convocatòria apareixeran publicades al Butlletí Oficial de l'Estat. El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (12 de gener de 2023)

El vicerector de Personal Docent i Investigador Per delegació del Rector (FOU núm. 519) Antonio Bordoy Fernández