Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Ordre 37/2022, del conseller de Medi Ambient i Territori, de modificació de l’Ordre 7/2022, de 6 d’abril de 2022, per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’aprova la convocatòria per a l’any 2022 de subvencions per a la millora de l’abastiment d’aigua i reducció de pèrdues a les xarxes en els municipis petits i mitjans de les Illes Balears, finançats per la Unió Europea-NextGeneration EU

    Número d'edicte 11518 - Pàgines 57355-57357

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 28 de les NNSS des Mercadal per tal de qualificar com a sistema general viari-aparcament les parcel·les cadastrals núm. 3474901ee9237N i 3474902ee9237N, situades a l’avinguda del doctor Llansó, del TM des Mercadal (exp. pgm-2021-000001)

    Número d'edicte 11407 - Pàgines 57358-57361

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva de la proposta de modificacions, competència del Ple de la Corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca de l’exercici 2022 (MC021). (Exp. 0426-2022-000021)

    Número d'edicte 11417 - Pàgines 57362-57363

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a 2023

    Número d'edicte 11336 - Pàgines 57364-57407

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació definitiva del Reglament municipal regulador del funcionament del Viver d’empreses d’Artà

    Número d'edicte 11334 - Pàgines 57408-57411

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Suplement de crèdit

    Número d'edicte 11396 - Pàgina 57412

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Suplement de crèdit

    Número d'edicte 11397 - Pàgina 57413

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Transferència de crèdits

    Número d'edicte 11399 - Pàgina 57414

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Suplement de crèdit

    Número d'edicte 11400 - Pàgina 57415

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Pressupost municipal 2023

    Número d'edicte 11404 - Pàgines 57416-57417

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'IBI

    Número d'edicte 11425 - Pàgina 57418

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva de canvi de finalitat de part del préstec de districte innovació Llevant en el Pressupost Propi de 2022

    Número d'edicte 11384 - Pàgina 57419

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Expediente núm. 2046/2022: Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 03/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

    Número d'edicte 11368 - Pàgina 57420

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles de l'Ajuntament de Sóller

    Número d'edicte 11008 - Pàgines 57421-57424

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora dels preus públics corresponents al servei públic de l'Escoleta Infantil de Sóller

    Número d'edicte 11392 - Pàgines 57425-57426