Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

Núm. 747663
Aprovació definitiva de l’estructura de costs per a la gestió del servei de recollida de residus i neteja als municipis que integren la Mancomunitat Pla de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Una vegada transcorregut el termini de vint dies i no havent-se presentat al·legacions a l'acord d'aprovació inicial de l'estructura de costs per la gestió del servei de recollida de residus i neteja als municipis que integren la Mancomunitat Pla de Mallorca, queda aprovada de forma definitiva, transcrivint-se a continuació l'estructura de costs.

 

Petra a la data de la signatura electrònica (16 de desembre de 2022)

La presidenta Joana Maria Pascual Sansó

 

Estructura de costos simplificada del servei de recollida del Pla de Mallorca

Concepte

% Costos sobre total

Personal

57,64 %

Despesa de Manteniment Material

13,36 %

Despesa combustible

12,84 %

Altres Costos

0,78 %

Amortització i costos fixos de maquinària

15,38 %

Total

100%