Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 745229
Aprovació de la Modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, per Acord del Ple de l'Ajuntament de data 29 de novembre de 2022, de conformitat amb el que disposa l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació a l'obligació d'aprovar amb caràcter previ a la convocatòria un Pla Estratègic de Subvencions. Es fa pública la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany 2022.

Primer. Modificació a l'alta de línies:

DESTINATARI

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIONS

OBJECTIUS I EFECTES

IMPORT

PERÍODE

FINANÇAMENT

Petites i mitjanes empreses desenvolupament Pla Estratègic 2016-2030

009-4310-489003

Entitats i persones que participin en el desenvolupament del Pla Estratègic 2016-2030

Fomentar participació per a diversificació d'usos encaminat a canvi model turístic de major valor qualitatiu

100.000,00

2022

Fons propis

 

Sant Antoni de Portmany, 12 de desembre de 2022

L'alcalde Marcos Serra Colomar