Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 48/2022 de 5 de desembre pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2023 a l’efecte del còmput administratiu

    Número d'edicte 10672 - Pàgines 51274-51275

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits 07/2022 al Pressupost de l’Ajuntament de 2022

    Número d'edicte 10611 - Pàgina 51276

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits 08/2022 al Pressupost de l’Ajuntament de 2022

    Número d'edicte 10612 - Pàgina 51277

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre béns immobles

    Número d'edicte 10645 - Pàgines 51278-51284

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació definitiva de l'ordenança municipal de l'administració electrònica de l'ajuntament de Lloseta

    Número d'edicte 10619 - Pàgines 51285-51289

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació d’altres serveis fúnebres de caràcter local

    Número d'edicte 10415 - Pàgines 51290-51291