Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

    • CONSELL DE GOVERN

      • Acord del Consell de Govern de 21 de novembre de 2022 pel qual es corregeixen les errades observades en el Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balears

        Número d'edicte 9963 - Pàgines 47166-47167