Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Núm. 690479
Aprovació de la llista definitiva del personal funcionari i laboral relativa als nivells i dies sobrers de la carrera professional

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

​​​​​​​La Batlia de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), ha resolt mitjançant el Decret de Batlia núm. 2022-1676 de 15 de novembre de 2022, aprovar la llista definitiva del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Son Servera, inclòs dins l'àmbit d'aplicació de la disposició transitòria primera de la modificació de l'Acord de la carrera professional per al personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Son Servera, publicat al BOIB núm. 124 de 22 de setembre de 2022, mitjançant el qual s'estableix un període transitori amb caràcter extraordinari, amb indicació del nivell d'enquadrament i els dies sobrers, d'acord amb l'establert en el punt quart i cinquè d'aquest acord. La llista definitiva és la següent:

PERSONAL FUNCIONARI

Data: 01/09/2022

​​​​​​​

LLINATGES I NOM

DNI

Grup/Subgrup

Nivell carrera professional de data 01/01/2019 (BOIB núm. 123 - 7 de setembre de 2019)

Nivell carrera professional de data 01/09/2022

Dies sobrers

MASSANET SERVERA MARIA ISABEL

***9055**

C1

IV

IV

-

SERVERA LLANERAS ANTONI

***0957**

C1

IV

IV

-

NAVEGA ALONSO LUIS MIGUEL

***9882**

C1

IV

IV

-

FEBRER TAULER DAMIANA

***1532**

C1

IV

IV

-

MARI IGNASI MARIA

***9135**

C1

IV

IV

-

PALMER COMAS ANTONI

***1678**

C1

IV

IV

-

SOLER MANCHON JOSE LUIS

***1990**

C1

IV

IV

-

GONZALEZ PEÑA RAFAEL

***2294**

C1

IV

IV

-

LORENTE BRIGIDO JUAN

***0130**

C1

IV

IV

-

VIVES FEBRER MIGUEL

***1711**

C1

IV

IV

-

JUAN MASCARO FRANCISCA IRENE

***0224**

C1

IV

IV

-

SANSO JUAN MARIA

***1600**

C1

IV

IV

-

FERRAGUT REUS LLORENÇ

***1655**

C1

IV

IV

-

MARTIN MARTINEZ FCO. JAVIER

***5745**

C1

IV

IV

-

PEÑAFORT VALCANERAS ANTONIO Mª

***1772**

C1

IV

IV

-

ALCANTARA CANO ANTONIO

***0076**

C1

IV

IV

-

ROTGER FEMENIA FRANCISCA

***1889**

C2

IV

IV

-

SABATER SAMPOL PAULINA

***4003**

C2

IV

IV

-

CHICO REBOLLO JESUS

***2294**

C1

III

IV

-

LADO SANCHEZ JUAN DOMINGO

***2220**

C1

III

IV

-

MIRALLES NADAL BERNARDO

***2347**

C1

III

IV

-

CAÑADAS NIETO ANTONIO

***2457**

C1

III

IV

-

PASTOR FIOL RAFEL

***2504**

C1

III

IV

-

SANCHEZ BARCELO MARIA DEL PILAR

***2735**

C2

III

IV

-

ROIG NOGUERA ANTONIO JOSE

***1054**

C1

III

III

1668

BAUZA LLITERAS JUAN

***4046**

C1

II

III

1061

BORDOY FONT JUAN ESTEBAN

***4214**

C1

II

III

1061

RIERA LLINAS ANTONIO

***2201**

C1

II

III

1061

GARCIA SANCHIS RAUL

***4174**

C1

II

III

1027

FERRERA LOPEZ ADELAIDA

***1920**

C2

II

III

1128

VADELL SUÑER GABRIEL

***2760**

C1

II

III

967

SERVERA GUAL CATALINA MAGDALENA

***9250**

A1

II

III

950

HERNANDEZ MARCO JUAN

***1537**

C1

II

III

728

SOLER VENY ANTONIO

***1682**

C1

II

III

644

GRIMALT VERT MARIA MAGDALENA

***3756**

C2

II

III

562

GOMARIZ SANCHEZ DANIEL

***4256**

C1

II

III

422

MONSERRAT BENNASSAR BERNAT

***3626**

C1

II

III

422

MUÑOZ PEREZ CESAR

***3636**

C1

II

III

422

BASSA SUREDA CATALINA

***4086**

A2

II

III

827

MAS WEBER OLIVER

***1795**

C1

II

III

56

GARAU ALBONS CLIMENT

***1527**

C1

II

II

1227

HERNANDEZ SANTANDREU ANA ISABEL

***1788**

C2

II

II

1584

GOMILA BONET NÚRIA

***4173**

A2

I

II

993

MARTIN MATA JOSE MANUEL

***4221**

C1

0

II

732

LEIVA PEREZ SERGIO

***0027**

C1

0

II

1202

GONZALEZ BARCELÓ CARLOS

***3739**

C1

0

II

1214

MOREY SOLER PAU

***2266**

A1

0

II

1508

FUSTER GOMILA BONAVENTURA

***4162**

A2

I

I

1371

NADAL RIERA MARGALIDA

***7242**

A1

0

I

67

DEL CAMPO FUSTER ANA MARIA

***6104**

C1

0

I

50

AMER GOMILA PEDRO

***5860**

C1

0

I

123

 

PERSONAL LABORAL

Data: 01/09/2022

​​​​​​​

LLINATGES I NOM

DNI

Grup / Subgrup

Nivell carrera professional de data 01/01/2019  (BOIB núm. 123 - 7 de setembre de 2019)

Nivell carrera professional de data 01/09/2022

Dies sobrers

AGUSTI MERCANT MARIA DEL PILAR

***0217**

C2

IV

IV

-

MIRO HEDELAND ANTONIA

***1678**

A1

IV

IV

-

ISERN CIFRE FRANCISCA

***0444**

AP

IV

IV

-

SUREDA SERVERA CATALINA

***2151**

C2

IV

IV

-

AMENGUAL GOMILA CATALINA MARIA

***8442**

A2

IV

IV

-

DONOSO FIOL MANUELA

***0649**

A2

IV

IV

-

ROIG BUSQUETS MARIA DEL ROSER

***0441**

C2

IV

IV

-

BAUZA MAYOL JOAN ALBERT

***2430**

A2

IV

IV

-

VIVES SERVERA MARIA ANTONIA

***1886**

AP

IV

IV

-

HERNANDEZ VIVES PEDRO LUIS

***3640**

C2

III

IV

-

ROSSELLO MASCARO GUILLERMO

***1727**

AP

III

IV

-

MESQUIDA PLANISI MARGARITA

***1555**

C2

III

IV

-

FERRER TUR CATALINA

***9158**

AP

III

IV

-

PICHARDO PUENTES MONICA

***1571**

AP

III

IV

-

ESTEVA SALORT MIQUEL ANGEL

***2547**

C1

III

IV

-

PERELLO PERELLO JAUME

***2602**

A1

III

IV

-

LLINAS ADROVER GABRIEL

***1614**

C2

III

IV

-

NOGUERA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN

***7383**

AP

III

IV

-

SANTANDREU FONT ANDREU

***2031**

C2

III

IV

-

FERRAGUT REUS JAUME

***1893**

C2

III

IV

-

CALDENTEY CREGO GUILLERMO

***3979**

A2

III

IV

-

LECHON ROMERO ANTONIA

***2384**

A1

III

IV

-

GONZALVO BOYERO JUAN ANTONIO

***1885**

C2

III

III

1566

FERRER TUR FRANCISCA

***1045**

C2

III

III

1562

DOMENGE GOMILA JAUME

***8063**

AP

III

III

1538

FRAILE VALDIVIESO INES

***3938**

A2

III

III

1670

GOMILA JOVER MARIA ANTONIA

***1433**

AP

II

III

776

MELIS RUBERT CATALINA

***0438**

C2

II

III

36

GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO MIGUEL

***1760**

C1

0

III

845

LOPEZ RAMON MARIA TERESA

***0507**

A2

II

III

880

BORDOY ADROVER SEBASTIA

***4145**

C2

II

II

1674

MATAMALAS MAS MARIA ANTONIA

***2047**

A2

II

II

1441

TEJADA SANS CRISTINA

***6917**

C2

I

II

1315

BALLESTER ZAMORANO BARTOLOME

***3763**

C2

I

II

1250

CALDENTEY SALAS JULIAN

***4064**

C2

I

II

1250

GALMES VIVES ANA

***1712**

AP

I

II

1250

MAS BARCELO PAU

***8402**

C2

I

II

1250

SANTIAGO TORRALBA ISABEL

***0122**

AP

I

II

1250

COLL LLUBICH MARGARITA

***9334**

AP

I

II

1229

CANOVAS SANSO CATALINA

***9786**

AP

I

II

790

CONTRERAS AGUILO ANA MARIA

***1946**

AP

I

II

790

MOYANO MARTINEZ MARIA ANTONIA

***3998**

AP

I

II

790

RAPOSO BAUZA ESPERANZA

***1576**

AP

I

II

790

SERRANO ALMAZAN MARIA JESUS

***3963**

AP

I

II

790

SANTANDREU AROCAS FRANCISCA

***1505**

C2

0

II

1282

NEBOT DOMENGE JOAN

***1655**

C2

0

II

1369

ANDREU DIAZ MATEU

***1981**

C2

0

II

1369

OLIVER GALMES GABRIEL JUAN

***1582**

C1

0

II

1495

ORTA VILARO MONTSERRAT

***6542**

C1

0

II

1732

MARUGAN GALLARDO MARIA PILAR

***7878**

C2

0

II

1743

ORTIZ HIDALGO IGNACIO

***5978**

C2

I

I

1608

PRATS VILLALONGA FRANCISCA

***2607**

C2

0

I

389

NEBOT PUIGROS MARTA

***1677**

A2

0

I

102

GIL CALDENTEY XAVIER

***2502**

C2

0

I

576

VEGAS GALVEZ FRANCISCO JOSE

***8191**

AP

0

I

745

Son Servera, a data de la signatura electrònica (18 de novembre de 2022)

​​​​​​La batlessa ​​​​​​​Natalia Troya Isern