Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Llei 8/2022, d’11 de novembre, de successió voluntària paccionada o contractual de les Illes Balears

    Número d'edicte 9709 - Pàgines 46210-46230

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdits del pressupost en vigor en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria del Consell Insular d’Eivissa

    Número d'edicte 9724 - Pàgina 46231

  • AJUNTAMENT DE CAMPANET

   • Aprovació definitva Pressupost General - 2022

    Número d'edicte 9772 - Pàgines 46232-46233

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació definitiva projecte d'urbanització (actualització) de Binissafúller - Sector IV

    Número d'edicte 9771 - Pàgines 46234-46236

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis de l'escoleta municipal

    Número d'edicte 9752 - Pàgines 46237-46238

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de l'Estudi de Detall per a l’ordenació de volums per a la implantació d’un habitatge unifamiliar aïllat sobre una parcel·la situada en el Carrer París, núm. 29, parcel·la 45, urbanització Roca Llisa, Jesús

    Número d'edicte 9417 - Pàgines 46239-46258

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació definitiva de l'expedient 6974/2022 de modificació de crèdits en la modalitat de transferència de crèdit

    Número d'edicte 9778 - Pàgina 46259

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació definitiva de l'expedient 6901/2022 de crèdit extraordinari a càrrec del romanent de tresoreria

    Número d'edicte 9783 - Pàgina 46260

  • AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

   • Aprovació definitiva Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de serveis i per a la realització d'activitats d'escoleta municipal de 0 a 3 anys

    Número d'edicte 9501 - Pàgines 46261-46263