Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 637755
Aprovació de la Modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, per Acord del Ple de l'Ajuntament de data 27 d'octubre de 2022, de conformitat amb el que disposa l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació a l'obligació d'aprovar amb caràcter previ a la convocatòria un Pla Estratègic de Subvencions. Es fa pública la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany 2022.

Primer. Modificació a l'alta de línies:

DESTINATARI

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIONS

OBJECTIUS I EFECTES

IMPORT

PERÍODE

FINANÇAMENT

Colla Sant Rafel

005-3340-489002

Conveni Colla San Rafel

Promoció i difusió de la cultura tradicional eivissenca

8.000,00

2022

Fons propis

Colla Buscastell

005-3340-489003

Conveni Colla Buscastell

Promoció i difusió de la cultura tradicional eivissenca

8.000,00

2022

Fons propis

SD Portmany

010-3410-489008

Concessió de subvenció directa a la SD Portmany per tal de dotar-la de recursos econòmics per col·laborar amb el club en l'organització de diversos actes i preparació de materialpromocional per a la commemoració del centenari de l'entitat.

- Fomentar l'esport.

- Promocionar l'activitat esportiva dels clubs del municipi en general i la de la SD Portmany en particular.

- Promocionar la contribució dels clubs esportius al municipi i en concret la de la SD Portmany.

- Commemorar el naixement del primer club esportiu del municipi.

50.000,00

2022

Fons propis

Empreses

011-4310-770000

Ajuts per a reconversió i millora de la competitivitat

Ajuts per a actuacions orientades a la reconversió comercial i millora de la competitivitat dels establiments del nucli antic de Sant Antoni de Portmany, i aquesta part és necessària per a la recuperació i transformació de la zona amb l'objectiu d'aconseguir un embelliment general de l'entorn urbà.

200.000,00

2022

CAIB-PRTR-ACD

Segon. Modificació a la redacció de les línies:

1. Modificar el text de la línia:

DESTINATARI

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIONS

OBJECTIUS I EFECTES

IMPORT

PERÍODE

FINANÇAMENT

Club Esportiu Ibiza Sport

006-4320-489000

Conveni Club Esportiu Ibiza Sports

Promoció del municipi com a destinació turística esportiva

90.000,00

2022

Fons propis

 

A la següent redacció:

DESTINATARI

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIONS

OBJECTIUS I EFECTES

IMPORT

PERÍODE

FINANÇAMENT

Club Ciclista San Antonio

006-4320-489000

Club Ciclista San Antonio

Promoció del municipi com a destinació turística esportiva

90.000,00

2022

Fons propis

 

Sant Antoni de Portmany, 28 d'octubre de 2022

L'alcalde Marcos Serra Colomar