Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 636622
Nomenament de la comissió de valoració per constituir una borsa d’auxiliars informadors/res, com a personal laboral temporal de l’Ajuntament de Felanitx

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient 2137/2020

Mitjançant Decret de Batlia núm. 2022-1076, de 27 d'octubre de 2022, es va acordar nomenar la comissió de valoració encarregada d'avaluar els mèrits i/o les proves per constituir, una borsa d'auxiliars informadors/res, com a personal laboral temporal de l'Ajuntament de Felanitx, que estarà integrada per les següents persones:

President/a:

Titular: Xisco Coll Vidal

Suplent: Isabel Vich Bauza

Secretari/ària:

Titular: Jaume Pericàs Franco

Suplent: Francisca Xamena Nadal

Vocals:

Titular: Catalina Mesquida Llull

Suplent: Bel Artigues Soler

 

Titular: Maria Aurora Obrador Vaquer

Suplent:Catalina Maria Pasqual Duran

 

Felanitx, 28 d'octubre de 2022

El batle Jaume Monserrat Vaquer