Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

PORTS DE LES ILLES BALEARS

Núm. 628276
Convocatòria: Subhasta de pantalans, fingers i torretes propietat de Ports de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant Acord del Consell d'Administració de Ports de les Illes Balears de 29 de setembre de 2022, s'ha convocat subhasta pública per a l'adjudicació de pantalans, fingers i torretes propietat d'aquest ens públic Ports de les Illes Balears Balears. (Expt. SUBHASTA 11657/2022).

El Plec de Bases i tota la informació d'aquesta convocatòria poden ser consultades a la pàgina www.portsib.es (tràmits / subhastes), els interessats podran presentar les seves ofertes en el termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci de convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat amb les bases esmentades.

 

Palma, 26 d'octubre de 2022

El vicepresident executiu Xavier Ramis Otazua