Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ALAIOR

Núm. 620809
Delegació de la batlia en la primera tinenta de batle

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Exp. Núm.: 1902/2022

Faig públic que mitjançant Decret de batlia 2022-1587 de data 20 d'octubre de 2022 he delegat les atribucions de batlia en la primera tinenta de batle, Maria Antònia Pons Mascaró, com a batlessa accidental d'aquest Ajuntament, del 24 al 28 d'octubre de 2022, ambdós inclosos.

Signat per mi,

 

(Signat electrònicament: 21 d´octubre de 2022)

El batle José Luis Benejam Saura