Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 490228
Rectificació de l'OPE de 2022 per taxa d'estabilització de l'Ajuntament d'Inca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern de l'Ajuntament d'Inca en sessió de dia 31 d'agost de 2022 per acord núm. PR/2022/1482, va acordar el següent:

Primer-. RECTIFICAR l'Oferta d'Ocupació Pública 2022 per taxa d'estabilització, suprimint les dues places de funcionari d'administratiu d'administració general (C/C1).

Segon-. Publicar al BOIB la rectificació de l'Oferta d'Ocupació Pública 2022 per taxa d'estabilització.

Tercer-. Remetre el certificat de la rectificació de l'Oferta d'Ocupació Pública 2022 per taxa d'estabilització al Ministeri d'Hisenda, a través de la Secretaria de l'Estat de Pressupostos i Despeses i a la Delegació de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

(Signat electrònicament: 1 de septembre de 2022)

La batlessa accidental Maria del Carmen Oses Ramos