Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 488856
Resolució del president de l’Institut Balear de l’Energia sobre la relació de convenis subscrits en el segon quadrimestre de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1.  Donar compliment a allò que estableix l'article 21 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears.

Fonaments de dret

1. El Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El Decret 83/2019, d'11 d'octubre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Balear de l'Energia.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Publicar la relació dels convenis de col·laboració que ha subscrit l'Institut Balear de l'Energia en el segon quadrimestre de l'any 2022:

- Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Artà i l'Institut Balear de l'Energia per a la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum col·lectiu en la coberta de l'edifici de l'escola infantil d'Artà i el seu aprofitament energètic, signat el 5 de juliol de 2022

- Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella i l'Institut Balear de l'Energia per a les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum col·lectiu en les cobertes de l'edifici multifuncional, a l'aparcament del polígon, a l'aparcament de Cala en Bosc i a l'aparcament de Serpentona i el seu aprofitament energètic, signat el  27 de maig de 2022

- Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Llucmajor i l'Institut Balear de l'Energia per a la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum col·lectiu  a la  coberta del CEIP Rei Jaume III i el seu aprofitament energètic, signat el 5 de juliol de 2022

- Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Selva i l'Institut Balear de l'Energia per les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum col·lectiu a l'edifici al C/ Camp de futbol, 2 (pavelló Selva) i al CEIP Putxet, signat el 9 de juny de 2022

- Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sineu i l'Institut Balear de l'Energia per a la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum col·lectiu al magatzem municipal al C/ Bartomeu Mulet i Ramis s/n i el seu aprofitament energètic, signat el 17 de maig de 2022

- Conveni entre el Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT) i l'Institut Balear de l'Energia per a l'execució dels projectes d'instal·lacions de plaques solars de generació fotovoltaica als aparcaments dels Hospitals públics Mateu Orfila de Maó i de Manacor, així com els Centres de Salut de Santa Ponça i Son Rutlan, i el seu aprofitament energètic, signat el 5 de juliol de 2022

 

Palma, 31 d'agost de 2022

El president

Juan Pedro Yllanes Suárez