Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia del projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 135 kWp i 110 kWn, sense excedents, sobre la coberta d’una nau industrial, en el terme municipal de Sant Antoni de Portmany, promogut per Aves Chico, SL (AU-01082/2022)

    Número de registre 6114 - Pàgina 30636

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Informació pública de l'estudi de viabilitat econòmic-financera de la concessió de serveis del poliesportiu municipal de Búger

    Número de registre 6366 - Pàgina 30637

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 5.2022, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria

    Número de registre 6353 - Pàgina 30638

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Aprovació inicial del "Projecte de canalització de la xarxa d'aigua pluvial al c/ Cap de la Vila des Migjorn Gran i dipòsit laminador de tempesta al camí de s'Engulidor"

    Número de registre 6352 - Pàgina 30639

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial modificació de les bases d’execució del pressupost

    Número de registre 6395 - Pàgina 30640

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Aprovació inicial - Suplement de Crèdit 13/2022

    Número de registre 6344 - Pàgina 30641

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Compte General Pressupost 2021

    Número de registre 6349 - Pàgina 30642