Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació definitiva de modificació de crèdit 9/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals

    Número d'edicte 5297 - Pàgina 25401

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació definitiva de modificació de crèdit 11/2022 en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals

    Número d'edicte 5299 - Pàgina 25402