Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Llei 3/2022, de 15 de juny, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears

    Número d'edicte 5272 - Pàgines 24685-24771

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de 9 de juny de 2022, mitjançant el qual s’aprova la modificació de l’article 5 de l’Ordenança de la taxa pels serveis de selecció de personal a l’àmbit del consell de Mallorca i dels seus organismes autònoms i l’esmena d’addicció a la proposta de modificació de l’Ordenança de la taxa pels serveis de selecció de personal a l’àmbit del consell de Mallorca i dels seus organismes autònoms

    Número d'edicte 5227 - Pàgines 24772-24775

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Aprovació definitiva expedient modificació de crèdit nº1/2022, Ajuntament de Costitx

    Número d'edicte 5230 - Pàgina 24776

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per a la prestació dels serveis públics esportius a la piscina pública des Mercadal

    Número d'edicte 5257 - Pàgines 24777-24779

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació definitiva del Reglament d’ús i funcionament de la piscina municipal des Mercadal

    Número d'edicte 5256 - Pàgines 24780-24792