Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Núm. 243959
Aprovació del projecte de les obres de construcció de coberta a pista esportiva al CME de Llucmajor

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local en sessió que va tenir lloc dia 27 d'abril de 2022 va adoptar el següent acord:

Primer.- Aprovar el projecte d'execució de les «Obres de construcció de coberta a pista esportiva al CME de Llucmajor», amb un pressupost d'execució de 424.384,38€ IVA Inclòs.

Segon.- Sotmetre a informació pública el projecte d'execució de les «Obres de construcció de coberta a pista esportiva al CME de Llucmajor» mitjançant la seva publicació al BOIB i a la Web de l'Ajuntament de Llucmajor, per un termini de 15 dies hàbils, atès que l'esmentat projecte es refereix a una obra de primer establiment o reforma estructural i per tant, d'acord amb l'article 149 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, resulta d'aplicació l'exigència d'exposició al públic.

 

Llucmajor, 28 d'abril de 2022

El batle Éric Jareño Cifuentes