Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 138707
Modificació del Pla Estratègic de Subvencions per al trienni 2020-22

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En sessió extraordinària celebrada dia 14 de març de 2022, el Ple de l'Ajuntament d'Alcúdia ha aprovat la modificació del Pla Estratègic de Subvencions per al trienni 2020-22, amb el següent text:

1. Aprovar la modificació del Pla Estratègic de subvencions 2020-22, modificant el cost previst  i el termini d'execució de la subvenció corresponent a l'Àrea de Comerç i Promoció Econòmica en els següents termes:

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

SECTORS BENEFICIARIS

LÍNIA DE SUBVENCIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

COST PREVIST

TERMINI D'EXECUCIÓ

Augmentar les vendes dels comerços i empreses locals, per tal d'equilibrar les pèrdues que han patit com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19; i contribuir a incrementar la capacitat de consum de la ciutadania, que s'ha vist minvada a causa de la crisi sanitària

Teixit empresarial i comercial del municipi i persones físiques majors de 16 anys

Concessió de cupons de consum per a la promoció i reactivació del comerç local del municipi d'Alcúdia

 

CO4312 479001

100.000€

Any 2022

 2. Ordenar la publicació de la present modificació al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i a la pàgina web de l'Ajuntament d'Alcúdia www.alcudia.net.

 

Alcúdia, en data de la signatura (15 de març de 2022)

La batlessa

Bàrbara Rebassa Bisbal