Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 137658
Aprovació projecte de reforma de dues naus i pati central de Sa Refinadora

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent de procedir a l'aprovació del projecte denominat:  “Reforma de dues naus i pati central de Sa Refinadora” , redactat pels Arquitectes Senyors Rafael Munar Riera i Pau Munar Comas,  per import de 593.462'33 iva exclòs, mitjançant aquest anunci i a efectes de donar compliment a l'article 149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, es sotmet a informació pública, per espai de 15 dies hàbils a efectes d'examen i reclamacions.

 

Marratxí, 8 de març de 2022

El batle Miquel Cabot Rodríguez