Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALAIOR

Núm. 137608
Tràmit d'informació pública Pla General i Pla d'Ordenació detallada d'Alaior

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fem públic que mitjançant l'Acord de Ple de data 9 de març de 2022 s'ha aprovat inicialment la revisió del Pla General i el Pla d'Ordenació Detallada d'Alaior.

La documentació relativa a l'aprovació inicial, et sotmet al tràmit d'informació pública, per un període de 45 dies, i està a disposició de les persones interessades en la Sala d'Activitats Ciutadanes de l'Ajuntament, així com en el Portal de Transparència de la Corporació en el següent enllaç:

https://alaior.sedelectronica.es/transparency/4c3d0fe8-f28c-4967-abc0-6c4c0d6c7ba7/

Signat per mi,

 

Alaior, 14 de març de 2022

El batle

José Luis Benejam Saura