Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 81590
Anunci mitjançant el qual es fa pública la modificació de la composició de la Junta Directiva de la Federació de Pàdel de les Illes Balears corresponent al període 2020-2024

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb l'article 20.4 del Decret 86/2008, d'1 d'agost, pel qual es despleguen i es regulen els processos electorals de les federacions esportives de les Illes Balears, el 22 d'abril de 2021 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la ratificació del president i la composició de la Junta Directiva de la Federació de Pàdel de les Illes Balears un cop finalitzat el procés electoral corresponent al període 2020-2024.

El 14 de gener de 2022 i 31 de gener de 2022, el president de la Federació de Pàdel de les Illes Balears va comunicar a la Direcció General d'Esports la dimissió dels senyors Juan José Dominguez Cruz, Pedro Ginard Lladó i Antonio Méndez Ferrer com a vocals de la Junta Directiva i la designació de les senyores Gemma Triay Pons i Maria Isabel Nadal Parera com a noves vocals de la junta directiva de la federació, per la qual cosa resta una vocalia vacant.

L'Assemblea General de la Federació de Pàdel de les Illes Balears va adoptar a la sessió extraordinària de 26 d'agost de 2020, entre d'altres acords i per tal de dur a terme el procés electoral corresponent al període 2020-2024, que la Junta Directiva seria nomenada pel president. Aquest acord va esser ratificat mitjançant Resolució del director general d'Esports de 9 de novembre de 2020.

Per tant, novament es fa pública la composició de la Junta Directiva de la Federació de Pàdel de les Illes Balears, que és la següent:

 • Francisco Sanz Fominaya, president
 • José Maria Hoyos Alda, vicepresident primer
 • Oscar Gomila Llabrés, vicepresident segon
 • José Antonio Verdugo Sedas, vicepresident tercer
 • Virginia Zamora Morcillo, secretària
 • Lorenzo Bauzá Barceló, tresorer
 • Cristóbal Mora Pons, vocal
 • Santiago Martorell Reynés, vocal
 • Miguel Miñano Fornés, vocal
 • Gemma Triay Pons, vocal
 • Maria Isabel Nadal Parera, vocal

 

Palma, 8 de febrer de 2022

El director general d'Esports Carles Gonyalons Sureda