Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

    • CONSELL DE GOVERN

      • Acord del Consell de Govern de 14 de febrer de 2022 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària que s’han d’aplicar en cada una de les illes, es modifica el Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19 i s’aprova un nou Pla Específic de Mesures de Prevenció i Contenció de la COVID-19 en els Serveis Socials, aprovats per l’Acord del Consell de Govern de 25 d’octubre de 2021

        Número d'edicte 1049 - Pàgines 5338-5368