Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Resolució de 28 de desembre de 2021, per la qual es nomena funcionari de carrera en comissió de serveis: agent de Policia Local de l'Ajuntament de Costitx

    Número de registre 1 - Pàgina 501

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 2 de desembre de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del Grup Aministratiu de la Funció Administrativa (C1) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 13176 - Pàgines 502-510

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 2 de desembre de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del Grup de Gestió de la Funció Administrativa (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 13177 - Pàgines 511-518

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 2 de desembre de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del Grup de Tècnic de la Funció Administrativa (A1) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 13178 - Pàgines 519-526

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació de bases i convocatòria per a la constitució d’una borsa de feina d’administratiu de l’Ajuntament de Muro, mitjançant concurs-oposició

    Número de registre 2 - Pàgines 527-536