Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Núm. 629838
Text refós dels plans estratègics de subvencions del Consell de Mallorca, l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i el Consorci Serra de Tramuntana de l’any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Executiu del Consell de Mallorca, reunit en sessions de 30 de desembre de 2020, 21 i 27 de gener de 2021, 17 i 26 de febrer de 2021, 3, 17 i 24 de març de 2021, 21 d'abril de 2021, 21 de maig de 2021, 23 de juny de 2021, 28 de juliol de 2021, 1 de setembre de 2021, 15 de setembre de 2021, 6 d'octubre de 2021 i 15 de desembre de 2021 va adoptar, entre d'altres, els acords d'aprovació i modificació dels Plans estratègics de subvencions del Consell de Mallorca, de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca i del Consorci Serra de Tramuntana de l'any 2021, el text refós dels quals es transcriu com a annex d'aquesta publicació i consta publicat a la seu electrònica del Consell de Mallorca.

 

Palma, 27 de desembre de 2021

El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública Josep Lluis Colom Martinez

Documents adjunts