Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 629442
Aprovació de l’oferta pública d’ocupació del personal del Patronat Municipal de l’Hospital per a l’any 2021 de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Patronat Municipal de l'Hospital, mitjançant la Resolució de Presidència número 142/2021, de dia 22 de desembre, ha resolt aprovar l'oferta pública d'ocupació del personal del Patronat Municipal de l'Hospital per a l'any 2021, que compta amb els llocs de feina següents:

Oferta pública d'ocupació per a l'any 2021 corresponent a la taxa de reposició extraordinària per a l'estabilització de l'ocupació temporal:

PROCEDIMENT

GRUP

SUBESCALA/DENOMINACIÓ

CATEGORIA

NÚM. VACANTS

RESERVA DISCAP.

TOTAL

TORN LLIURE

A1

TITULAT/ADA SUPERIOR

PSICOLOGIA

1

 

1

T. LLIURE / P. INT.

A2

TITULAT/ADA MITJÀ/ANA

INFERMERIA

1+1*

 

1+1*

 

 

TORN LLIURE

A2

TITULAT/ADA MITJÀ/ANA

TREBALL SOCIAL

1

 

1

TORN LLIURE

C1

SERVEIS GENERALS

ADMINISTRACIÓ

1

 

1

TORN LLIURE

C2

PERSONAL D'OFICIS I ESPECIALISTA

AUXILIAR INFERMERIA

9

 

9

TORN LLIURE

C2

PERSONAL D'OFICIS I ESPECIALISTA

TREBALL FAMILIAR

3

 

3

TORN LLIURE

C2

PERSONAL D'OFICIS I ESPECIALISTA

AJUDANT/A MANTENIMENT

1

 

1

TORN LLIURE

AP

AJUDANT/A

AJUDANT/A CUINA

3

 

3

TORN LLIURE

C2

PERSONAL D'OFICIS I ESPECIALISTA

MONITOR/A

2

 

2

TORN LLIURE

AP

AJUDANT/A

AJUDANT/A BUGADERIA

1

 

1

TORN LLIURE

C2

PERSONAL D'OFICIS I ESPECIALISTA

SUBALTERN/A

2

1 (DISCAP. GRAL)

2

 

 

 

 

 

1

25+1*

* Promoció interna

 

Ciutadella de Menorca, document signat electrònicament (27 de desembre de 2021)

La presidenta del Patronat Municipal de l'Hospital Laura Anglada Seara