Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 628868
Anunci mitjançant el qual es fa públic el contracte de pròrroga d’arrendament d’un immoble del Servei d’Ocupació de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el que preveu l'article 138 del Reglament de desplegament de la Llei 6/2011, d'11 d'abril, de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret 127/2005, de 16 de desembre, es fa públic el contracte d'arrendament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears següent:

Expedient: PRO02 9772/2021

Tipus de contracte: privat, arrendament d'immoble

Forma d'adjudicació: pròrroga d'arrendament

Objecte: local situat al carrer de Teodor Canet 31, Port d'Alcúdia

Període de vigència: des de l'1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2021

Import total: 26.373,36€

Arrendador: Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), amb CIF A86602158

 

Palma, 9 de novembre de 2021

La  directora del Servei d'Ocupació de les Illes Balears Pilar Ortiz Vilar