Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MANACOR

Núm. 626928
Fixar data acta ocupació parcel·la cadastral 7395031ED1779N i 7395023ED1779N

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Exp. núm. 1648/2018

Per decret numero 2021-4324 de 22 de desembre de 2021 s'ha fixat el proper dia 10 de gener de 2022, a les 10 hores per procedir a aixecar acta d'ocupació de la parcel·la cadastral 7395031ED1779N i 7395023ED1779N, que correspon a la finca inscrita en el Registre de la Propietat de Manacor amb el número 55376, el que es fa públic als efectes de donar compliment al disposat a l'art. 49 del reglament de la Ley de Expropiación Forzosa.

 

Manacor, en data de la signatura electrònica (22 de desembre de 2021)

El batle Miquel Oliver Gomila