Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 626004
Extracte de la resolució del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local de 23 de novembre de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Inscripcions formalitzades en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears

Mitjançant la Resolució del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local de 23 de novembre de 2021 es va ordenar la inscripció de l'acord de liquidació i cancel·lació de l'entitat Banc dels Aliments d'Eivissa i Formentera, com també la cancel·lació dels assentaments referents a aquesta, en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears.

 

Palma, document signat electrònicament (21 de desembre de 2021)

El director general Francesc Miralles Mascaró