Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 612952
Aprovació de l’oferta pública d’ocupació del personal laboral del Patronat Municipal d’Escoles Infantils de Ciutadella de Menorca per a l’any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Patronat Municipal d'Escoles Infantils de Ciutadella, mitjançant la Resolució número 348, de dia 7 de desembre de 2021, ha resolt aprovar l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2021, que compta amb els llocs de feina següents:

Oferta pública d'ocupació corresponent al procediment d'estabilització per a l'ocupació temporal

T.

Procediment

Subescala/denominació

Classe/cat.

Grup

N.úm. vac.

Reserva dis.

Total

Dis. Genl.

Dis. Intl.

L

Torn lliure

Tècnic/a titulat mitjà

Mestre/a

A2

1

 

 

1

L

Torn lliure

Tècnic/a especialista

TSEI

B

3

1

 

 

3

 

Ciutadella de Menorca, 9 de desembre de 2021

La presidenta delegada del Patronat Municipal d'Escoles Infantils Gràcia Mercadal Marquès