Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DES CASTELL

Núm. 612123
Relació d'aspirants aprovats, procés de selecció Oficial Policia Local 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se aprovat per Decret d'Alcaldia amb data 09/12/2021 la relació d'aspirants aprovats del procès de selecció d'oficial de policia local 2021 de l'Ajuntament des Castell, es publica la mateixa als efectes oportuns.

NÚMERO               DNI                      PUNTUACIÓ

       1                  41.506.373-k                     56,92

 

Es Castell, en el dia de la signatura electrònica (10 de desembre de 2021)

La batllessa

Juana Escandell Salom